Folkuniversitetets Service AB

Om Folkuniversitetets Service AB

Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet, är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet består av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Folkuniversitetets Service AB (FSAB) är ett av Folkuniversitetet helägt dotterbolag med uppgift att svara för drift och kontinuerlig utveckling av IT-tjänster inom Folkuniversitetet.  Leveransen realiseras genom en kombination av interna IT-resurser inom Folkuniversitetet och outsourcing till externa leverantörer.  Utöver daglig drift och förvaltning initierar, planerar och genomför bolaget organisationsövergripande IT-projekt och -strategier.

FSAB förser Folkuniversitetets verksamhet med standardiserade och kostnadseffektiva IT-tjänster som stödjer kunskapsspridning i förändring genom att

  • Utgöra en storskalig, flexibel, effektiv och kvalitativ IT-funktion
  • Möjliggöra uppskalning av det lokala initiativet
  • Inspirera till utveckling av verksamheten

För mer information och kontaktuppgifter besök vår webbplats.

1 jobb med Folkuniversitetets Service AB

  • Serviceledare IT

    • Göteborg (Stad), Västra Götaland
    • Folkuniversitetets Service AB

    Serviceledare IT med uppdrag att agera ”kundansvarig” gentemot verksamheterna där det ingår att koordinera alla aspekter av IT:s leverans.