Region Västmanland

Om Region Västmanland

Västmanland är länet som sträcker sig mellan Hjälmaren och Mälaren upp i Bergslagen. Västmanlands län ligger i en del av Sverige med hög ekonomisk tillväxt.

Fakta om Västmanland

Västmanlands län har ungefär 271 000 invånare på en yta om 5 118 kvadratkilometer. Mer än hälften av den marken är skog, och ungefär en tiondel är vatten. Fakta om Västmanlands län hittar du på webbplatsen regionfakta.com.

2 jobb med Region Västmanland