inkopio

Om inkopio

Inkopio grundades 2014 med visionen att förenkla konsultmarknaden. Vi upplevde att företag ofta kämpade med att hitta rätt kompetens till sina projekt och att den administrativa bördan växte i omfattning för att hantera resurserna. En av anledningar till den ökade administrationen var att företagen ofta saknade moderna systemstöd för affärsprocessen och hanterade alla inköp manuellt i word och excel.

1 jobb med inkopio