Bolagsverket

Om Bolagsverket

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Vi finns i Sundsvall och är cirka 500 anställda. Våra värdeord, kompetens, engagemang och kundnytta, vägleder oss i vårt arbete. Vi strävar efter att vår arbetsplats ska spegla mångfalden i samhället. Dessutom vill vi inspirera till goda levnadsvanor och ökat hälsomedvetande hos våra anställda. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde.

Bolagsverket är en modern e-myndighet som ligger i framkant vad gäller att erbjuda ett flertal olika e-tjänster till våra kunder i samverkan med andra myndigheter. Vi har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet och är utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande. Bolagsverket står inför stora förändringar och spännande utmaningar de kommande åren, vi ska bidra till att det går snabbt, blir rätt och är enkelt att starta och driva företag. Verksamheten är avgiftsfinansierad.

1 jobb med Bolagsverket