PostNord

Om PostNord

Vi har ett antal ledstjärnor som pekar ut riktningen för vad vi vill ge våra kunder och hur vi vill fortsätta utvecklas:

PostNord är den pålitliga, tillgängliga och miljöriktiga affärspartnern inom kommunikation och logistik.

PostNord håller löften och levererar överallt, säkert, i rätt tid och till rätt plats.

Vi har den bästa tillgängligheten på marknaden och vi lyssnar på våra kunders synpunkter.

PostNord är en affärspartner till kunderna och vi hjälper dem att lösa sina utmaningar inom kommunikation och logistik.

Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen och därmed våra kunders miljöpåverkan.

1 jobb med PostNord