Nordea

Sverige

Om Nordea

Nordea har en ledande ställning bland stora företag och institutioner, privatkunder och Private Banking. Nordea är också Nordens största liv- och pensionsbolag.

Med cirka 900 kontor, kundcenter i alla nordiska länder och mycket konkurrenskraftiga onlinetjänster har Nordea det största distributionsnätet i Norden och Östersjöregionen.

Nordea har cirka 11 miljoner kunder i Norden och på de nya europeiska marknaderna, varav 10 miljoner är privatkunder och 0.6 miljoner är aktiva företagskunder.

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare.

1 jobb med Nordea

Prenumerera på jobb via e-post