CompuGroup Medical LAB AB

Sverige

Om CompuGroup Medical LAB AB

Vår mjukvara och våra relaterade tjänster förbättrar effektiviteten, reducerar kostnaderna, minskar risken för misstag och höjer kvaliteten på sjukvården.

Inom eHälsosektorn ser vi framför oss en värld utan gränser. CompuGroup Medical är fast övertygade om att information bör vara tillgänglig när den behövs.  Behandlingar ska inte begränsas på grund av felaktig databearbetning eller brist på tillgänglighet.

Vår vision för eHälsans framtid tillåter sjukvårdens specialister att fokusera enbart på hälsorelaterade angelägenheter och inte på hantering av information. Detta förbättrar vårdens kvalitet, såväl som den övergripande kvaliteten. Produkterna som utvecklats av CompuGroup Medical är byggda runt denna övertygelse, och vi tror att detta är anledningen till att våra system och vårt företag fortsätter att växa över hela världen.

4 jobb med CompuGroup Medical LAB AB