”Jobbet som data scientist är kvalificerat detektivarbete”

Publicerat: den 29 november 2016 Av

Är du duktig på matematik, förstår statistik och hur databaser fungerar, kan programmera hyfsat och är duktig på att berätta en story? Om du svarar ja på den frågan är du redan kvalificerad för yrket som data scientist. Om du svarar nej men har några av ovanstående kunskaper är det kanske dags att utbilda dig till en. För framtiden för data scientists är onekligen ljus.

Det finns såklart flera skäl att överväga en kursändring av sin karriär mot att bli en expert på analys av data och förse verksamheten med insikter, kunskap och spaningar som exempelvis bidrar till bättre affärer, nöjdare kunder och smartare sätt att bygga tjänster. Arbetsmarknaden präglas av hög efterfrågan, breda karriärmöjligheter och exceptionell löneutveckling.

Civilingenjören Linda Kjellberg är efter en ettårig vidareutbildning nykläckt data scientist.

– Jag har jobbat med analys på olika sätt i nio år här på Tre. Jag började på kundservice och analyserade bland annat inkommande samtal. Den stora skillnaden efter utbildning är att jag har fått en plattform och metoder att jobba vidare med. Hela syftet är att bli bättre på att koppla samman analys med affärsutmaningar, säger Linda Kjellberg.

Den amerikanska affärstidningen Forbes undersökte nyligen hur mycket företag är villiga att betala för en data scientist. Sammanställningen visar att yrkesrollen kraftigt stigit i värde. Linda Kjellberg vittnar om svårigheterna att hitta personer som förstår hur man kopplar ihop analyser med affärsutveckling. På Tre har man i flera år letat efter förstärkning till analysgruppen.

– Det är lätt att hitta analytiker som kan plocka fram rapporter. Mycket svårare att hitta personer som har analytisk kompetens och affärsförståelse och faktiskt kan presentera resultaten på ett bra sätt. Nu har vi faktiskt lyckats hitta två personer, men det tog tid, säger hon.

På frågan på vad hon och hennes kollegors data- och affärsanalyser konkret bidragit med för att utveckla Tres verksamhet lyfter hon fram följande fyra punkter.

  • Vad driver samtal till kundservice och vad kan vi göra för att minska kundens behov att ringa till Tre.
  • Infört kundnöjdhetsundersökning och tagit fram initiativ för att öka kundnöjdheten.
  • Jobbat med datadrivna erbjudanden, det vill säga anpassade erbjudanden och anpassad kommunikation till kunder.
  • Bidragit till produktutveckling utifrån insikter om kunden och kundens behov.

– Jobbet som data scientist är kvalificerat detektivarbete och man blir aldrig fullärd. Den tekniska utvecklingen går snabbt, kundbeteenden förändras och det finns flera svar på hur man ska lösa ett problem. Jag tycker att hela utvecklingen är väldigt intressant och analys av data blir bara en viktigare och viktigare del för vår affär, säger Linda Kjellberg.

Tillbaka till jobblista