Utvecklingsledare för Commercial, Real Estate och Aviation Business till Swedavia IT

Rekryterare
Plats
Stockholm, Arlanda
Annonserat
den 3 oktober 2016
Stängs
den 26 oktober 2016
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Utvecklingsledare för Commercial, Real Estate och Aviation Business till Swedavia IT

Swedavia IT består av ca 70 medarbetare. Enheten Utveckling- och förvaltning medverkar i den verksamhetsutveckling som sker med hjälp av IT för att realisera Swedavias affärsmål, och gör det alltid med en ökad resenärsnöjdhet i fokus. Uppdraget är att med effektiv utveckling öka våra kommersiella intäkter, sänka våra operationella kostnader och hålla en kostnadseffektiv IT-produktion.

Som utvecklingsledare inom Commercial arbetar du med att stötta IT-behov kopplade till produkter och tjänster för resenären såsom parkering, restauranger, reklamytor och butiker. Vidare ingår här utveckling av Swedavias behov av nya publika digitala kanaler.

Inom Aviation Business arbetar du med att stötta IT-behov kopplade till Aviation Business mål. Det innebär att med prioriterade partners och genom attraktiva Aviation-produkter arbeta för ökad tillgänglighet, hållbar volymtillväxt och förbättrat affärsresultat på våra flygplatser.

Inom Real Estate arbetar du med att stötta IT-behov kopplade till att förvalta och utveckla befintliga fastigheter, utveckla och exploatera nya fastigheter och att genomföra fastighetstransaktioner på och kring flygplatserna på ett sätt som stärker attraktivitet och konkurrenskraft för respektive flygplats och region.   

Dina arbetsuppgifter

Swedavia står inför en rad förändringsprojekt och din roll blir att säkra progressen i det IT-relaterade utvecklingsarbetet inom Commercial, Real Estate och Aviation Business. Som utvecklingsledare kommer dina uppgifter bestå av att ta fram utvecklingsplaner för områdena med utgångspunkt i mål, strategier och KPI:er för verksamhetsområdena. Du kommer att planera, prioritera, initiera, styra och följa upp områdets utvecklingsarbete avseende IT.  

Vidare kommer du säkra att projekt kopplade till utvecklingsplanerna startar, leda förändring och att säkerställa att Swedavias verksamhet uppnår förväntade mål och effekter i sin verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Du kommer även att initiera och facilitera framtagandet av businesscase för planerade utvecklingsaktiviteter, kommunicera utvecklingsplan och säkra att portföljen är välkänd och förankrad. Du håller sedan den löpande dialogen och följer upp projekten med den interna IT-organisationen.

Du kommer att organisera forum samt etablera och underhålla nätverk för uppsamling av områdets utvecklingsbehov från hela Swedavia, medverka i relevanta styrgrupper och utse områdets projektledare. Du är länken mellan verksamhet och IT-leveransorganisationen avseende alla projekt som initieras inom ditt område.

Din profil

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av att leda verksamhetsförändringsprojekt med inslag av IT. Du har också erfarenhet av försäljning och marknadsföring, gärna på strategisk nivå. Du bör ha arbetat med förändringsledning, portföljstyrning och är en mycket van projektledare och processutvecklare. Som person är du kommunikativ och målinriktad och ser möjligheter snarare än problem. Du är pedagogisk, har lätt för att bygga relationer och har god samarbetsförmåga.

Du driver arbetet framåt på ett sätt som engagerar och lockar det bästa ur varje individ i kreativa processer. Samtidigt trivs du i en strategisk roll och tycker om att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du bidrar gärna själv praktiskt och du uttrycker dig tydligt i skrift. En förutsättning är också att du är flexibel och trivs i en föränderlig organisation med skiftande arbetsuppgifter. I grunden har du högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.

Vi erbjuder

Vi kan erbjuda en betydelsefull och utvecklande tjänst på en enhet som genomsyras av hög professionalism, öppet arbetsklimat och starkt affärsfokus.

På våra flygplatser möter vi hela världen, varje dag. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, det är en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På www.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. 

Anställning och kontakt

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du på www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsprovning.html

Tjänsten är tillsvidare med placeringsort Stockholm-Arlanda. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Henning Nordenquist, Rekryteringskonsult Koncern IT, telefon 010-109 06 78, e-post henning.nordenquist@swedavia.se.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 26 oktober 2016.