Leveransledare Stödfunktioner till Swedavia IT

Rekryterare
Plats
Stockholm-Arlanda, Sigtuna
Annonserat
den 22 september 2016
Stängs
den 26 oktober 2016
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Swedavia IT består av ca 70 medarbetare, med huvudansvar för alla IT-leveranser, där en mycket stor del av den tekniska miljön är outsourcad. IT Leverans håller samman alla IT-leveranser och ansvarar för en stabil IT-drift, de externa leverantörsavtalen, IT-utvecklingsresurser samt verkar för en ökad användning av IT. Inom avdelningen drivs flera förändringsprogram med målsättningen att ge verksamheten det stöd de behöver ur ett IT-perspektiv. Programmen består av flertalet delprojekt som alla inom olika områden leder till effektiviseringar och förbättringar i interna processer och ökar möjligheterna att skapa verksamhetsnytta. 

 

Dina arbetsuppgifter

Leveransledaren stöttar ett specifikt område som består av ett antal leveranser/tjänster som stöttar en verksamhet. Denna roll vänder sig primärt till den verksamhet som stödjer och skapar tekniska och operativa förutsättningar för infrastruktur, flöden och processer på Swedavias flygplatser. 

Som leveransledare Security & Safety inom leveransområdet Stödfunktioner kommer du att ha det övergripande ansvaret för att utveckla och förvalta IT-leveranser/tjänster på ett sätt som stödjer verksamhetens långsiktiga mål. Det innebär att du kommer ställa krav på leverantörer vad gäller såväl befintliga som nya tjänster, säkra implementation och förvalta tjänsterna inom området som erbjuds alla användare. Som leveransledare kommer du att arbeta med att vara bryggan mellan kravställningen och den tekniska specifikationen. Även lösningsarkitekturen för leveranserna som ingår finns inom rollens ansvar.

Du kommer i huvudsak att arbeta mot programområde Security & Safety som är ett stöd för våra flygplatser i säkerhetsfrågor. Security & Safety ska garantera att Swedavia som bolag uppfyller våra myndighetskrav och att våra kunder känner sig trygga och säkra på våra flygplatser. Något som vi bara kan göra tillsammans med våra flygplatser. Security & Safety’s huvuduppgifter är normering och kvalitetssäkring, ta fram policys samt riktlinjer och handböcker. De jobbar med den strategiska inriktningen, samordning av den funktionella organisationen och crisis management samt riskhantering och kontinuitetsplanering.   

Du ansvarar för att bevaka och följa upp leveranser av etablerade tjänster inom IT och dess servicenivåer samt bidrar i framtagande av nya tjänster. Vi har idag en outsourcad drift hos flera externa leverantörer så samordning och styrning är viktiga egenskaper. Du kommer ha ansvaret för att följa upp tjänsternas ekonomi, de resurser som tjänsten har till sitt förfogande samt de projekt som ingår. Du kommer att vara ansvarig för att tillhandahålla SLA:s inklusive hantering av resurser och prioritering av arbetsbelastning. Relationsbyggande är en viktig del, både inom IT och utanför. 

Din profil

Eftersom du kommer vara en viktig del i vårt arbete med att genomföra de större förändringar som pågår inom Swedavia IT är det av stor betydelse att du är en person som brinner för förändringsarbete och har ett genuint intresse för IT och tjänsteförvaltning. Förutom att arbeta med systemnära förvaltning för området kommer du under den närmaste tiden aktivt delta i verksamhetsprojekt kopplade till Swedavias stödsystem. Det är även viktigt att du trivs i en roll med många kontaktytor. 

Vi ser gärna att du har en erfarenhet av liknande arbete från samma område och snabbt kan sätta dig in i användarnas förväntningar och omsätta dessa till rätt tjänster som gör nytta för hela Swedavias verksamhet. Du behöver ha en god förståelse för verksamheten rollen stöttar och vilken påverkan teknologin har på funktionerna som ska utföras. Kompetens inom krav, design (arkitektur), utveckling, och/eller test är viktig för att passa i rollen. Det är även meriterande om du arbetat med säkerhetssystem tidigare, som exempelvis kortläsare, undercentraler, kameraövervakning, Unison, SAFE.

Du som söker har relevant akademisk examen samt ett antal års bred erfarenhet av IT-branschen och verksamhetsnära IT. Utöver det är det önskvärt att du har en certifiering inom ITIL Foundation 3.0. Du har erfarenhet av projektledning och leveransstyrning och lösningsdesign. Du har även goda kunskaper svenska och engelska i tal och skrift. 

Vi erbjuder

Vi kan erbjuda en betydelsefull och utvecklande tjänst på en enhet som genomsyras av hög professionalism, öppet arbetsklimat och starkt affärsfokus.

På våra flygplatser möter vi hela världen, varje dag. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, det är en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På www.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Anställning och kontakt

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du på www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsprovning.html

Tjänsten är tillsvidare med placeringsort Stockholm-Arlanda. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Henning Nordenquist, Rekryteringskonsult Koncern IT, telefon 010-109 06 78, e-post henning.nordenquist@swedavia.se.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 26 oktober 2016.