Förvaltningsledare/Verksamhetsanalytiker

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 12 oktober 2016
Stängs
den 6 november 2016
Ref:
2016:1516
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet i att lyckas med detta uppdrag. Skolverket erbjuder meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter samt ett omväxlande arbete med breda kontaktytor.

Avdelningen för verksamhetsstyrnings uppdrag och ansvar är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning som utgår från en tydlig strategi och ett helhetsperspektiv som integrerar Skolverkets alla delar. Vidare ansvarar avdelningen för att skapa de bästa förutsättningarna för att kärnverksamheten ska kunna fokusera på sitt uppdrag. På avdelningen finns enheterna för HR, ekonomi, inköp och upphandling, internservice samt planering och beredning.

Skolverket tillämpar en fastställd modell (pm3) för styrning av myndighetens förvaltningsobjekt. Objektet Styra och administrera internt är ett av de sex etablerade förvaltningsobjekten som ingår i Skolverkets förvaltningsobjektsarkitektur. I förvaltningsobjekt ingår verksamhets- och it-komponenter inom styrning och ledning, personalverksamhet, ekonomi- och finansiell styrning, inköp och upphandling, arkiv och registratur och juridik. Förvaltningsobjektets målgrupper återfinns inom hela Skolverket.

Skolverket analyserar kontinuerligt sina verksamheter ur flera perspektiv. Detta arbete bedrivs i huvudsak inom avdelningens olika enheter. Utöver detta fördjupade arbete finns ett behov av att få enklare verksamhetsanalyser genomförda. Motagare av dessa analyser är avdelningsledning och enhetschefer.

Myndigheten är inne i ett spännande utvecklingsskede som kommer att påverka avdelningen i hög grad. Vi sitter i nya fina lokaler i Värtahamnen, men ditt arbete innebär även möten med andra avdelningar som sitter i lokaler på Kungsholmen.

 

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en förvaltningsledare som i nära samarbete med förvaltningsledare-IT ska leda det verksamhetsnära förvaltningsarbetet. Det innebär bl.a. att vidareutveckla, planera, prioritera och följa upp förvaltningsobjektet inom ramen för fastställd förvaltningsplan. Du arbetar bl.a. med kravhantering, att samordna behov, bereda förstudier och skriva beslutsunderlag. En viktig del i arbetet är att underhålla förvaltningsplanen inför kommande verksamhetsår.

En annan del i arbetet är att på uppdrag av avdelningsledning och enhetschefer genomföra enklare verksamhetsanalyser, exempelvis kortare översyner, övergripande genomlysningar, sammanställande kostnadsanalyser och snabba konsekvensanalyser m.m.

Tjänsten är placerad i avdelningsledningen. Rollen som förvaltningsledare omfattar 50 procent av en heltidstjänst och kombineras med uppgiften som verksamhetsanalytiker, där fördelningen kan variera över tid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. 

Kvalifikationer

Du har:

  • Relevant akademisk utbildning
  • Erfarenhet av arbete inom de områden som förvaltningsobjektet omfattar
  • Erfarenhet av förvaltningsstyrning som förvaltningsledare eller motsvarande roll
  • Erfarenhet av analyser och/eller utredningar av verksamheter
  • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga

Du är meriterande om du har respektive är:

  • Erfarenhet av pm3 eller annan förvaltningsstyrningsmodell
  • Erfarenhet av verksamhetsplanering, -styrning och -uppföljning
  • Erfarenhet från den statliga sektorn
  • certifierad som förvaltnings- och/eller projektledare

Rollen som förvaltningsledare förutsätter att du har mycket god samarbetsförmåga, förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer, har helhetssyn på verksamheten och att du är noggrann, effektiv, strukturerad och flexibel samt handlingsinriktad. Du har också en mycket god kommunikationsförmåga som innebär att du kan kommunicera med både verksamhets- och it-experter.

I rollen som verksamhetsanalytiker är din analytiska förmåga är mycket viktig liksom förmågan att ta initiativ samt att strukturera och genomföra enklare verksamhetsanalyser med hög kvalitet. Förmågan att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med kollegor är en förutsättning.

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2016.

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Maj Götefelt (OFR/LF) tel. 08-527 334 28.

I denna rekrytering har Skolverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Kontaktpersoner

Mikael Halápi
Avdelningschef Verksamhetsstyrning
08-5273 3102
mikael.halapi@skolverket.se