Polismyndigheten

Gruppchef som brinner för agila arbetssätt

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 20 december 2016
Stängs
den 22 januari 2017
Ref:
C10272/2016
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Beskrivning av arbetsplatsen

Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det görs sedan 2015 i en nationellt sammanhållen polismyndighet. Grunden i den nya organisationen är att komma närmare medborgarna. Myndigheten består av drygt 29 000 medarbetare och är organiserade i sju polisregioner och nio nationella avdelningar varav IT-avdelningen är en. 

Vi söker nu dig som brinner för ledarskap och IT och vill arbeta som chef för gruppen Utvecklingsstöd. Polismyndighetens it-avdelning har drygt 700 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av it-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.
På utveckling och applikationsförvaltningen har vi ett helhetsansvar för utveckling, förvaltning och livcykelhantering av myndighetens it-produkter.

Vår målsättning är hög utvecklingstakt, hög teknisk och funktionell kvalitet och att generera verksamhetsnytta i de leveranser som enheten ansvarar för. För att åstadkomma detta utvecklar vi nu våra arbetssätt som syftar till att arbeta lättrörligt och testdrivet med fokus på att kontinuerligt leverera verksamhetsnytta. Detta sker utifrån agila principer och förhållningssätt.

Som gruppchef för utvecklingsstöd får du stor möjlighet att leda och påverka polisens it- och teknikutveckling då Polismyndigheten och it-avdelningen står inför stora och spännande utmaningar. Gruppen är under uppbyggnad och består idag av 5 medarbetare och ansvarar för det interna stödet till våra utvecklingsteam som innefattar de verktyg och miljöer som behövs för att nå våra mål. Gruppen ansvarar också för att stödja och driva utvecklingen av agila arbetssätt, till detta hör även testautomatisering och CI/CD pipelines.

Arbetsuppgifter

Som gruppchef inom utvecklingsstöd ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • leda, samordna, organisera och utveckla arbetet inom gruppen och de produkter som du ansvarar för och tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.
 • aktivt leda och utveckla gruppen med målsättning att arbeta lättrörligt och testdrivet, med hög utvecklingstakt, hög teknisk och funktionell kvalitet och med stort fokus på att kontinuerligt leverera verksamhetsnytta
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara för gruppens verksamhetsplanering, budget och uppföljning
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.
 • produktägare - du har det operativa ansvaret för din grupps leveranser avseende utveckling, förvaltning och livcykelhantering för gruppens it-produkter

Kvalifikationer

Som gruppchef inom utvecklingsstöd har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • bred kunskap och erfarenhet av agil metodik
 • meriterande om du har erfarenhet av att införa agila arbetssätt
 • relevant akademisk examen.
 • erfarenhet av produktutveckling inom it området
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdragen lämnas av: Rikard Gunzenheimer, sektionschef, telefon 010-562 80 63.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av hr-avd-chefskansli-9.rps@polisen.se

Facklig företrädare

Fackliga företrädare för SACO-S, Kent Svärd tfn 010-563 42 11; Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10; Fackförbundet ST, Kent Söderlund, tfn 0722-212 750; SEKO Polisen, Karna Tillheden tfn 010-561 66 27.

Övrig information

Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter med möjlighet att bidra till polisens uppdrag- att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polismyndigheten är en av Sveriges största myndigheter och finns över hela landet vilket innebär att det finns goda möjligheter till utveckling och rörlighet. 

Vi bedriver vår verksamhet med högt engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling genom att tillvarata alla medarbetares engagemang och kompetens. 

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Anställning

 • Tillsvidareanställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med provanställning
 • Placeringsort Stockholm, resor förekommer i tjänsten.

Ansökan

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill.
Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt via hr-avd-chefskansli-9.rps@polisen.se.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 januari 2017!