Polismyndigheten

Gruppchef till Bildanalysgruppen, Nationellt forensiskt centrum – NFC

Rekryterare
Plats
Östergötland
Annonserat
den 22 december 2016
Stängs
den 16 januari 2017
Ref:
C10319/2016
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Beskrivning av arbetsplatsen
Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det görs sedan 2015 i en nationellt sammanhållen polismyndighet. Grunden i den nya organisationen är att komma närmare medborgarna. Myndigheten består av drygt 29 000 medarbetare och är organiserade i sju polisregioner och nio nationella avdelningar.

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med säte i Linköping. I avdelningen ingår de tre forensiska laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda är sammanlagt drygt 400 personer.

NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. Avdelningen har ansvar för den kriminaltekniska verksamheten inom Polismyndigheten. Inom avdelningen finns fyra verksamhetsområden; undersökning och analys, utbildning och information, forskning och utveckling samt expertstöd inom de forensiska områdena.

NFC söker gruppchef

till Informationstekniksektionen vid laboratoriet i Linköping i gruppen för Bildanalys. Gruppen är nybildad då verksamheten inom det it-forensiska området växer och består av ca 9 medarbetare. Verksamheten är i många avseenden världsledande rörande forensisk bild- och videoanalys. Exempel på undersökningar är att återskapa och få material spelbart, identifiera gärningsmän och föremål samt avgöra äkthet.
I gruppens uppdrag ingår att vara nationell kompetensresurs inom Polismyndigheten samt att vara aktiv inom verksamhetsutveckling, FoU, utbildning och projektarbete.

Arbetsuppgifter

Som chef för gruppen
ska du
- ha personalansvar
- ansvara för ledning, planering och uppföljning av verksamheten
- driva förändrings- och utvecklingsarbete med dina medarbetare
- företräda myndigheten externt gentemot berörda intressenter och internt i rollen som arbetsgivare
- ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
- samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
- rapportera direkt till sektionschefen och ingå i sektionens ledningsgrupp

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsätt-ningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef för gruppen
har du
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- för funktionen relevant naturvetenskaplig examen/utbildning på master/magisternivå eller motsvarande kompetens arbetsgivaren finner likvärdig. Gärna en civilingenjörsutbildning med inslag av bildanalys.
- erfarenhet inom aktuellt verksamhetsområde.
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbete.
- erfarenhet av att framgångsrikt driva förändringsarbete samt forskning och utveckling är meriterande.

besitter du
- förmåga att skapa en tydlig målbild och uppnå resultat i balans med verksamhetens krav på effektivitet och kvalitet
- förmåga att kommunicera med medarbetare och medborgare
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner
Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef,
Peter Bergström, sektionschef 010-56 284 12.

Information om rekryteringsprocessen lämnas via hr-avd-chefskansli-9.rps@polisen.se

Facklig företrädare
Fackliga företrädare för Polisförbundet, Per Thollin, 010-56 385 86, för Saco-S, Nils Hydén, 010-56 282 42, för ST, Helene Tapper, 010-56 281 78 och för SEKO, Ehrenfried  Jäschke, 010-56 221 10.

Övrig information
Anställning
- Tillsvidareanställning som handläggare med 4-års chefsförordnande
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering i Linköping

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt via hr-avd-chefskansli-9.rps@polisen.se.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Övrig information
Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsupp-gifter med möjlighet att bidra till polisens uppdrag- att öka tryggheten och minska brottslig-heten. Polismyndigheten är en av Sveriges största myndigheter och finns över hela landet vilket innebär att det finns goda möjligheter till utveckling och rörlighet.

Vi bedriver vår verksamhet med högt engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling genom att tillvarata alla medarbetares engagemang och kompetens.

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2017!

Sök jobbet

Ansökan sker via Polisens webbaserade rekryteringsverktyg