Integrationskoordinator/ Granskningskoordinator till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 17 januari 2017
Stängs
den 31 januari 2017
Ref:
HSNF-16-20665
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Integrationskoordinator/ Granskningskoordinator till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLL strävar efter en systematisk och effektiv utveckling av nya integrationer, samt återanvändning av redan gjorda, mot journalsystem, kvalitetsregister och andra källsystem.
Det finns behov av att utveckla nya e-tjänster baserade på befintliga it-lösningar. För att täcka detta behov krävs att en informationsinfrastruktur finns på plats som beskriver hur olika initiativ på regional och nationell nivå kopplar mot de enskilda vårdsystemen och andra källsystem via en nationell och/eller regional tjänsteplattform.
SLL:s strategi för eHälsa är bland annat att erbjuda en tjänsteorienterad arkitektur (SOA) baserat på nationella gemensamma regelverket RIV-TA i en öppen integrationsplattform, den regionala tjänsteplattformen (RTP).

RTP är en viktig komponent i informationsinfrastrukturen som möjliggör att vården, invånare, forskning och vårdens beställare tillhandahåller korrekt och tillförlitlig information från innovativa e-tjänster som är integrerade via plattformen.
SLL:s RTP möjliggör informationsutbyte – med hjälp av tjänstekontrakt –- mellan inom SLL regionalt placerade tjänster och system, med nationellt placerade tjänster och system via den nationella tjänsteplattformen (NTjP) samt med andra regioners tjänster och system via andra regioners lokala tjänsteplattformar (TP).

SLL:s RTP förvaltas av Förvaltningsobjekt Informationsinfrastruktur (FO Ii) enligt förvaltningsstyrnings-modellen pm3. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) äger den Regionala tjänsteplattformen och IT-nära förvaltning sker med hjälp av SLL IT.
Arbetsuppgifter:
Som Integrationskoordinator (IK) arbetar du på uppdrag av förvaltningsobjektets förvaltningsledare.

Du bistår projekt/utvecklingsarbete med att:
•    Ta emot och i samråd med beställaren, analysera, budgetera, prioritera, planera och följa upp integrationsförslag i projektet och dess påverkan på informationsutbyte inom RTP och/eller NTjP
•    Hänvisa till lämplig tjänstedomän för projektets informationsbehov
•    Ta fram erforderlig information för och genomföra beställningar avseende installation och anslutning till tjänstekontrakt i berörda tjänsteplattformar såväl RTP som NTjP
•    Beställa samverkan mellan tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter
•    Beställa samverkan för informationsutbyte mellan berörda tjänsteplattformar (RTP och/eller NTjP)
•    Genomföra ändringsbeställningar avseende befintliga anslutningar
•    Administrera viss typ av certifikatsfrågor
•    Ge råd och stöd till beställaren vid förändringar av komponenterna i tjänsteplattformarna
•    Vara kontaktyta mot interna och externa intressenter
•    Löpande hålla dig uppdaterad om tjänsteplattformskonceptet och bevaka omvärldsförändringar

Som Godkännandekoordinator (GK) arbetar du på uppdrag av FO Ii:s förvaltning.
Du bistår Fo Ii med att:
•    Analysera tjänstekontrakt farmtagna inom SLL och med utgångspunkt från resultatet, godkänna eller icke godkänna TK avseende installation i SLL:s RTP:s produktionsmiljö.
Anställningsform:
Tillsvidare, Heltid
Kvalifikationer:
Vi söker dig som:
• Har eftergymnasial examen
• Har erfarenhet av arbete med integrationer mellan system och tjänster
• Har god kunskap och erfarenhet av arbete med tjänsteplattformar
• Har kunskap och erfarenhet inom arkitektur, regelverk, informatik och projektstyrningsmetodiker
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande är att ha kunskap och erfarenhet av IT-stöd för hälsa- och sjukvård
och kännedom om RIV-TA-regelverket.
Det är även meriterande att ha kunskap om Patientdatalagen.
Personliga egenskaper:
Du är:
- drivande och har ett resultatinriktat och serviceorienterat förhållningssätt.
- självgående och har ett strukturerat arbetssätt
- flexibel och att du har mycket god förmåga att motivera andra mot gemensamma mål
- pedagogisk och tydlig
- prestigelös och att du har mycket god samarbetsförmåga

Du har god analysförmåga och har lätt för att ta till dig ny kunskap, både inom ditt arbetsområde och inom landstingets olika verksamheter

Du måste vara en god kommunikatör och kunna hantera många kontaktytor. I din personliga profil värdesätter vi särskilt att du har ett gott bemötande med hög professionalitet och förmåga att lösa eller ta bort problem på ett pedagogiskt och samarbetsinriktat sätt.
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Carina Landberg
tel:08-12318609
epost: Carina Landberg
Förvaltningsledare RTP Urban Jarl
tel:08-12313517
epost: Urban Jarl
Fackliga företrädare:
SACO Solveig Danielsson Ekbom
tel:08-737 39 04
Vision Heléne Söderholm
tel:08-123 140 54
Vårdförbundet Birgitta Cornelius
tel:08-123 136 12
Sista ansökningsdatum: 2017-01-31 refnr HSNF-16-20665
Ansök direkt här, klicka på "Ansök" knappen

Ansök här
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ansvarar för att befolkningen i Stockholms län har tillgång till en effektiv och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvården, men också kunskapsstöd genom olika vårdprogram, riktlinjer och e-hälsotjänster. Varje år beställer Stockholms läns landsting vård för omkring 50 miljarder kronor.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system.
Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här".
Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.