Lösningsarkitekt samt IT-arkitekt till Vårdersättningsystem/VBU utveckling

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 10 januari 2017
Stängs
den 31 januari 2017
Ref:
HSNF-16-20658
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vill du vara med och bygga det IT-stöd som möter behoven från framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län? Vill du vara med i det team som ansvarar för IT-stödutvecklingen? Då är det här tjänsten för dig!

Utvecklingsavdelningen är en av hälso- och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns fem enheter och cirka 70 medarbetare. Utvecklingsavdelningens uppdrag är att genomföra analyser, utvärderingar och uppföljningar i syfte att stimulera till en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Avdelningen ansvarar också för utveckling av beskrivningssystem, ersättningsmodeller samt IT-stöd för avtal, utbud, uppföljning och ersättning. Uppdraget omfattar även ansvar för kvalitetsregister, hälso- och sjukvårdens statistik samt att göra den tillgänglig.

Vårdbeställaruppdraget (VBU) inom Hälso- och sjukvårdförvaltningen innefattar den delen av verksamheten som har ansvar för att avtala, ersätta och följa upp vård inom Stockholms län. Systemstödet för processerna inom VBU är samlat i en objektfamilj enligt pm3 som består av 4 förvaltningsobjekt och ca 50 system/applikationer. Systemstödet har ett stort behov av att utvecklas för att möta framtida behov och viktig systemutvecklings- och arkitektkompetens finns i huvudsak hos externa leverantörer.

Hälso- och sjukvårdförvaltningen etablerar nu ett utvecklings- och arkitektteam som ska arbeta med utvecklingen av IT-stödet inom VBU. Till teamet söker vi nu en lösningsarkitekt och en IT-arkitekt. Uppdraget innebär en stor utmaning men också många möjligheter. Du kommer att göra samhällsnytta och spela en central roll i utvecklingen mot framtidens hälso- och sjukvård samt kunna bidra till och vara med i de förändringar som sker inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vidare ges du en unik möjlighet att påverka organisationens arbetssätt och bidra med tidigare erfarenhet och kunskaper.

Arbetsuppgifter:
Som en i teamet ansvarar du i din roll tillsammans med utvecklingsansvarig och verksamhetsarkitekter för det långsiktiga strategiska perspektivet i arbetet med att ta fram IT-lösningar och att digitalisera inom VBU.
Lösningsarkitekten och IT-arkitekten driver tillsammans med verksamhetsarkitekter arbetet med att proaktivt formulera, driva, utveckla och förvalta VBU målarkitektur (verksamhets-, informations-, applikations- och infrastrukturarkitektur). IT- och Lösningsarkitekten översätter målarkitekturen till en handlingsplan/roadmap och initierar projekt och uppdrag.
Lösningsarkitekten och IT-arkitekten granskar olika initiativs krav från verksamhet mot existerande IT-tjänster inom SLL och bedömer möjligheten att återanvända befintliga lösningar samt att initiativ ligger i linje med målarkitekturen.
Lösningsarkitekten och IT-arkitekten balanserar funktionella krav mot övriga kvalitetskrav och gör nödvändiga prioriteringar och kompromisser. Lösningsarkitekten bedömer tillsammans med IT-arkitekten hur aktuellt systemstöd ska anskaffas.
Lösningsarkitekten och IT-arkitekten samarbetar med förvaltningsledare, kravanalytiker, portföljansvarig, verksamhetsrepresentanter, leverantörer och systemutvecklare. Resultatet av arbetet utgörs i regel av arkitekturella lösningsförslag, processmodeller och beslutsunderlag samt stöd till projekt och IT-förvaltning.
Du kommer självständigt planera, organisera och leda förbättringar och workshops.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Kvalifikationer:
Vi ser att du har relevant akademisk examen inom t.ex. teknik/IT, systemvetenskap, informatik, eller liknande, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig.

För att lyckas i rollen har du:

• Relevant arbetslivserfarenhet inom IT, minimum 10 år. Tex som utvecklare, specialist, teknisk projektledare eller förvaltningsledare.
• Praktisk erfarenhet som lösnings- eller IT-arkitekt 3-5 å.r
• Erfarenhet av att omvandla strategi till handlingsplan och tekniska lösningar
• Erfarenhet av att ta fram eller komplettera en målarkitektur, arkitekturprinciper och guidelines.
• Erfarenhet av granskning och prioritering av aktiviteter och projekt.
• God förmåga att beskriva, modellera, visualisera och analysera även komplexa strukturer och samband.
• Goda kunskaper i svenska och engelska

Det är meriterande om du har:
• Certifiering som lösningsarkitekt/IT-arkitekt
• Andra för uppdraget relevanta utbildningar och certifieringar
• Erfarenhet av arbete med enterprisearkitektur
• Erfarenhet av TOGAF
• Erfarenhet av modellering i UML och ArchiMate
• Kompetens inom systemintegration och SOA
• Kompetens inom BI och eller big data
• Erfarenhet av förnyelse av systempark, systemkonsolidering eller byte av övergripande arkitektur
• Erfarenhet från vårdbranschen
• Erfarenhet från offentlig sektor
• Erfarenheter av att självständigt driva arbete både på strategisk och operativ nivå

Personliga egenskaper:
Du är öppen, utåtriktad och lyhörd och har en vilja att skapa ett gott samarbete såväl inom din enhet som med övriga intressenter. Du är strukturerad, metodisk och uthållig. Du är bra på att kommunicera det som upplevs som svårt och krångligt på ett sätt som omgivningen förstår och har du har lätt för att bygga relationer. Du har ett strategiskt synsätt och förmåga att tänka långsiktigt. Du har förmåga att självständigt planera, driva och genomföra aktiviteter.
Det är också viktigt att du är öppen för förändring då verksamheten du kommer att finnas i kommer att förändras under de kommande åren.

Information om tjänsten lämnas av:
Utvecklingsansvarig Mikael Stranne
tel:08-123 138 56
Enhetschef Sofie Österman
tel:08-123 131 36
Fackliga företrädare:
SACO Solveig Danielsson Ekbom
tel:08-737 39 04
Vision Heléne Söderholm
tel:08-123 140 54
Vårdförbundet Birgitta Cornelius
tel:08-123 136 12

Övrig information
Vi har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vår förvaltning avseende jämställdhet och mångfald.
Sista ansökningsdatum: 2017-01-30 refnr HSNF-16-20658
Ansök direkt här, klicka på "Ansök" knappen

Ansök här
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ansvarar för att befolkningen i Stockholms län har tillgång till en effektiv och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvården, men också kunskapsstöd genom olika vårdprogram, riktlinjer och e-hälsotjänster. Varje år beställer Stockholms läns landsting vård för omkring 50 miljarder kronor.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system.
Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här".
Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.