Head of Service Delivery till Rg19

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 7 februari 2017
Stängs
den 9 mars 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Med djup teknisk kompetens i kombination med kunskap om kundens verksamhetskritiska processer erbjuder Rg19 lösningar till affärskritiska IT-funktioner. Rg19s lösningar är optimala för medelstora till stora kunder med höga transaktionsvolymer i förening med högt ställda krav på prestanda, tillgänglighet och högsta säkerhet.

Rg19s kunder finns i många olika branscher, som t. ex, partihandel/retail och bank/finans/försäkring, pharma och tillverkande industri. Gemensamt är att dessa kunders applikationer och system är en stark konkurrensfördel som är avgörande för deras utveckling.

Rg19 är ett ungt företag med en kultur som mixar senior kompetens och digital utveckling i en innovativ framåtanda.

I och med samgåendet med LOAD, ett bolag som är inriktat på försäljning av avancerade server- och lagringslösningar, förstärker och breddar Rg19 sitt erbjudande till kunder i Sverige och övriga Norden. 2014-2015 utsågs LOAD till Business Partner of the Year av IBM.


Läs mer:  www.rg19.se   www.load.se


Om uppdraget:

Ditt uppdrag som Head of Service Delivery är ytterst ansvarig för leveransenheten (Service Operation och Service Desk).  Du leder, samordnar, organiserar och följer upp samt utvecklar arbetet på avdelningen. Du förväntas fortlöpande ta fram förslag på och driva förbättrings- och utvecklingsarbeten som leder till att effektivisera teknik, arbetssätt och rutiner.

 • Ekonomi; att vara ytterst ansvarig för enhetens ekonomi, budget och prognoser.
 • Ansvara för en ändamålsenlig organisationsstruktur och att införa ett mer processorienterat arbetssätt.
 • Säkerställa att leveranser möter deadlines och milstolpar. Du är en aktiv partner till kunden för att säkerställa att leveranser i drift fungerar enligt avtal, och säkerställer att kvalitet hålls samt kunna parera för förändringar som påverkar projektens insatser.
   
 • Ansvar för IT och informationssäkerhet samt stor delaktighet i ISO-certifieringsarbeten.
 • Ansvar för beläggningen och dess kapacitets-, kontinuitets- och tillgänglighetsplanering.
 • HR/personal; att ansvara för rekrytering samt utveckling av medarbetare, att tydliggöra företagets vägledande värderingar samt att säkerställa en god arbetsmiljö. Ett arbete som sker tillsammans med HR.

Rollen innebär ett tätt och gott samarbete med säljorganisationen och konsultorganisationen – med affärsmässighet och kundnytta för ögonen.

Du rapporterar till VD och som medlem i ledningsgruppen bidrar du konstruktivt och aktivt i den operativa ledningsgruppens diskussioner och styr i enlighet med beslutad inriktning.


Vem är du?

Du har många års erfarenhet av chef och ledare inom IT-drift, med minst 10 års arbetslivserfarenhet.  Lång erfarenhet av ramverket ITIL, eget verksamhets- och budgetansvar samt av att driva projekt.

Erfaren ledare som entusiasmerar och engagerar, som har genomslag och ger pondus och status till sin grupp. Erfarenhet av att bygga organisation i tillväxt, där vi bygger en gemensam kultur.

God medvetenhet om IT-säkerhetsfrågor.

God förmåga att dokumentera ditt eget och andras arbete.

Mycket god kommunikationsförmåga, i skrift, muntligt och presentationstekniskt, engelska och svenska (tyska/ev. finska meriterande)

Dokumenterad erfarenhet och kompetens från områden som nätverk, virtualisering (server/klient), lagring och SAN, klienthantering, support och säkerhet.


Dina personliga egenskaper präglas av

 • Du har förmåga att engagera, motivera och skapa resultat genom andra
 • Samarbetsorienterad, ser till helheten
 • Kundorienterad, lösningsorienterad, kompromissvillig
 • Affärsmässig – sunt ekonomiskt sinne
 • Tydligt kunna förklara och förankra beslut och vägar framåt
 • Självständig och trygg i sin kompetens
 • Stark och modig ledare med genomslagskraft

 
Tjänsten är placerad vid Rg19s kontor vid Globen, ett visst resande ingår i tjänsten, körkort krävs.

För mer information och frågor, kontakta Fredrika Schartau 0705 1071 30 eller Stina Nord 0736 54 52 57, Signpost.