Head of Consultancy Services till Rg19

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 7 februari 2017
Stängs
den 9 mars 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Med djup teknisk kompetens i kombination med kunskap om kundens verksamhetskritiska processer erbjuder Rg19 lösningar till affärskritiska IT-funktioner. Rg19s lösningar är optimala för medelstora till stora kunder med höga transaktionsvolymer i förening med högt ställda krav på prestanda, tillgänglighet och högsta säkerhet.

Rg19s kunder finns i många olika branscher, som t. ex, partihandel/retail och bank/finans/försäkring, pharma och tillverkande industri. Gemensamt är att dessa kunders applikationer och system är en stark konkurrensfördel som är avgörande för deras utveckling.

Rg19 är ett ungt företag med en kultur som mixar senior kompetens och digital utveckling i en innovativ framåtanda.

I och med samgåendet med LOAD, ett bolag som är inriktat på försäljning av avancerade server- och lagringslösningar, förstärker och breddar Rg19 sitt erbjudande till kunder i Sverige och övriga Norden. 2014-2015 utsågs LOAD till Business Partner of the Year av IBM.


Läs mer  www.rg19.se            www.load.se


Om uppdraget:

Ditt uppdrag som Head of Consultancy Services är att bygga och ansvara för den nya projektorganisationen. I det skede som Rg19 nu befinner sig i är din roll både strategisk och operativ.


Ditt ansvar i rollen omfattar:

Ekonomi; att vara ytterst ansvarig för affärsområdets ekonomi, budget och prognoser.

Bygga en ändamålsenlig organisationsstruktur med ett mer processorienterat arbetssätt.

HR/personal; att ansvara för rekrytering samt utveckling av medarbetare, att tydliggöra företagets vägledande värderingar samt att säkerställa en god arbetsmiljö. Ett arbete som sker tillsammans med HR.

Att skapa ett gott samarbete med säljorganisationen och leveransorganisationen för framgångsrika projekt med kunder och partners.


I och med detta arbetar du aktivt med att:

 • Inventera kompetens för att säkerställa att rätt kompetens finns för förväntad tillväxt – tillsammans med huvudsakligen leveransorganisationen. Arbeta aktivt med beläggningsfrågor.
 • Att agera pre-sale gentemot säljorganisationen.
 • Bygga en professionell projektorganisation, PMO, med ändamålsenlig projektmetodik.
 • Vara en aktiv partner till kunden för att säkerställa att projekten löper på enligt plan. Säkerställa att kvalitet hålls samt kunna parera för förändringar som påverkar projektens insatser.
 • Idka omvärldsbevakning för affärsutveckling inom ditt område Consultancy Services.

Du rapporterar till VD och som medlem i ledningsgruppen bidrar du konstruktivt och aktivt i den operativa ledningsgruppens diskussioner och styr i enlighet med beslutad inriktning.


Vem är du?

Du har en adekvat utbildning inom IT på högskolenivå. Du har en lång chefserfarenhet från en konsultorganisation i näringslivet.

Du är en erfaren ledare som har genomdrivit lyckade förändringar och som har erfarenhet av att bygga organisation i tillväxt. Vi ser det som en fördel med en bakgrund från olika branscher och olika kundstrukturer. Du entusiasmerar och engagerar, har genomslag och ger pondus och status till sin grupp.

Du har stor kunskap och förståelse kring IT-infrastruktur och applikationsförvaltning. Gärna extra intresse kring integration, BI/affärsutveckling och verksamhetsutveckling.  Du besitter mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift (tyska/ev. finska meriterande).

God förmåga att dokumentera ditt eget och andras arbete.

Mycket god kommunikationsförmåga, i skrift, muntligt och presentationstekniskt, engelska och svenska (tyska/ev. finska meriterande)


Dina personliga egenskaper präglas av

 • Ett flexibelt, agilt angreppssätt.
 • Kommunikativ med förmåga att tydligt kunna förklara och förankra beslut och vägar framåt.
 • Självständighet och trygghet – en chef med genomslagskraft.
 • Du har förmåga att engagera, motivera och skapa resultat genom andra
 • Samarbetsorienterad, ser till helheten
 • Kundorienterad, lösningsorienterad, kompromissvillig
 • Affärsmässig – sunt ekonomiskt sinne
 • Tydligt kunna förklara och förankra beslut och vägar framåt


Tjänsten är placerad vid Rg19s kontor vid Globen, ett visst resande ingår i tjänsten, körkort krävs.

För mer information och frågor kontakta rekryteringskonsulter Fredrika Schartau 0705 10 71 30 eller Stina Nord 0736 54 52 57, Signpost.