Sektionschef Portföljstyrning inom IT

Plats
Stockholm
Annonserat
den 9 februari 2017
Stängs
den 6 mars 2017
Ref:
Af-2017/0006 6203
Kategori
Ledning
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Arbetsförmedlingen har inlett ett omfattande förnyelsearbete som kommer att pågå till och med 2021, i det är IT och digitalisering mycket centralt. Genom att förstå verksamheten och kombinera det med vår IT-kompetens kan vi leverera moderna och värdeskapande tjänster. Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet.

Vi söker nu en chef som vill vara med att bygga upp och leda sektionen för strategisk portföljstyrning inom IT.

IT-avdelningen står inför en satsning på att bli en proaktiv partner samt möjliggörare till verksamhet och kunder. Vi strävar efter att bli en expertmyndighet med fokus på service, vilket innebär att vi i större utsträckning kommer leverera våra tjänster via digitala kanaler. Till kunderna erbjuds en mer personlig service med möjlighet att träffa arbetsförmedlare och specialister i digitala möten. Enheten Arkitektur, Portföljstyrning och Projektledning är en av IT-avdelningens sju nya enheter. Enheten är under uppbyggnad och behöver fyllas på med en sektionschef. Enhetens uppdrag är att genom hållbar arkitektur, professionell projektledning och aktiv portföljstyrning skapa helhetssyn och säkerställa kundnytta.

Vi behöver dig på vår förnyelseresa!
Gillar du att jobba med långsiktiga mål och visa för dig själv och andra att det omöjliga faktiskt är möjligt? Brinner du för att leda förändring och vill vara med och bygga upp en ny IT-avdelning, med målsättningen att vara ett föredöme när det kommer till digitalisering? Är du sektionschefen som ser till att vi har en portfölj som säkrar den kundnytta vi behöver? Då är du den vi söker.

Som sektionschef utövar du din roll genom en kombination av ledarskap av medarbetare i sektionen och din roll i enhetens ledningsgrupp. I ledningsgruppen formulerar vi visioner och mål, säkerställer långsiktigheten och skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och ta ansvar. I uppdraget som sektionschef ingår budgetansvar och personalansvar för cirka 5-10 medarbetare. Målet är att vidareutveckla portföljstyrningsfunktionen inom IT, vilket sker i nära samarbete med arkitekter och projektledare inom enheten. Tillsammans med Arbetsförmedlingens centrala portföljstyrning säkerställer vi myndighetens strategiska förflyttning. Som ledare är du visionär och skapar förutsättningar för delaktighet samt tar ansvar för att det finns rätt kompetens på sektionen. Du ger stöd till medarbetarna att prioritera och inspirerar till kreativitet och ständiga förbättringar.

Kvalifikationer

Vi söker dig med erfarenhet av projekt- och portföljstyrning där taktiska och strategiska perspektiv styr innehåll och genomförande av olika initiativ. Du har arbetat med framtagning och implementering av processer och rutiner för portföljstyrning samt har erfarenhet av att arbeta med effektmål, effekthemtagningar och nyttokalkyler. Du har förståelse för hur portföljstyrning förhåller sig till produktstyrning, och hur det fungerar i en tid då vi går mot snabbare leveranser av kundnytta. Vi ser också att du har mångårig erfarenhet och förståelse av att leda och vidareutveckla projektledare och projektledarmetodik. Erfarenhet av produktstyrning är meriterande. 


Du har också

  • högskoleexamen eller likvärdig erfarenhet inom relevant område
  • erfarenhet av införande av agila arbetssätt i en organisation präglad av projektfokus
  • erfarenhet som chef och ledare i förändring och från liknande uppdrag 


Du är en förnyare med öppet sinne, har kundfokus och leder tryggt i förändring, är coachande och arbetar genom andra. Du skapar en stödjande mer än styrande funktion. Som chef kan du samarbeta, bygga upp och bevara relationer samt vara visionär och inspirera till engagemang, initiativkraft och ansvarstagande. Du är tydlig, personlig och förtroendeingivande i din kommunikation. Du ser helheten, kan prioritera och integrera olika delar av verksamheten och är pragmatisk, utan att tappa bort den långsiktiga målbilden. Chefsrollen är en förtroendeställning. Som chef ska du vara en god företrädare för myndigheten, internt och externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Erbjudande

Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här är här av rätt anledning och vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se 

Tillsvidareanställning, heltid. Förtroendearbetstid. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer Af-2017/0006 6203 senast 6 mars 2017. #LI-post


Kontaktpersoner för annonsen:

Christina, Nordström
Enhetschef
010-486 09 37

Marianne, Wimmerström
HR-partner
010-488 91 10

Arne, Lundström
ST
010-486 66 98

Theofania, Lazaridis
SACO
010-486 61 16

Ulf, Törnkvist
SEKO
010-487 04 46