E-arkivarie

Rekryterare
Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 12 februari 2017
Stängs
den 12 mars 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Arbetsplatsbeskrivning:

Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Enheten för arkiv och registratur styr och vägleder Uppsala kommun i frågor som rör informationshantering. Uppsala stadsarkiv är en central informationsresurs som ger enskilda medborgare, kommunens förvaltningar, företagare och andra organisationer möjlighet att använda information nu och i framtiden. Vi tar emot information från kommunens verksamheter, förvaltar den och förmedlar den vidare till medborgare och samhällsaktörer. Hos stadsarkivet förvaras cirka 8000 hyllmeter handlingar från 1500-talet och framåt.

Uppsala kommun är inne i ett skede av stora förändringar och arbetar med att utveckla informationsförvaltningen och införa e-arkiv. Vi förbereder för att övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning för att bättre möta framtidens utmaningar inom arkivområdet. Vi arbetar även med att synliggöra arkivet som en del av kulturarvet och att öka dess användbarhet och tillgänglighet i samhället.

Stadsarkivet har i dag 13 medarbetare och hela enheten har totalt 34 medarbetare. Stadsarkivet ligger centralt i Uppsala, i direkt anslutning till stadsbiblioteket och ingår i ett lokalhistoriskt centrum tillsammans med Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Uppsala stadsbibliotek. Organisatoriskt tillhör stadsarkivet enheten för arkiv och registratur, som ingår i staben för kansli inom Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet.

Mer information om arbetsplatsen: https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/bibliotek-och-arkiv/stadsarkivet/
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/

Arbetsuppgifter
Anslutningar och leveranser till e-arkivet
Informationsvärdering, informationsmodellering
Utveckla, fastställa och förvalta metadata, begrepp, informationsklassning och långsiktiga sökbehov
Driva anslutningsprojekt och utbilda hos de anslutande verksamheterna
Delta i andra vanligt förekommande arbetsuppgifter som inte är kopplade till e-arkivering, till exempel forskarservice
Ansvarsområden:
Självständigt och i samarbete med kollegor och verksamheter:
utveckla och skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara informationsstrukturer, e-arkivering, effektiv informationsförvaltning och tillhandahållande.
införa processbaserad arkivredovisning och informationsklassning för åtkomstbegränsning.
Möjlighet att strategiskt och långsiktigt bidra till att utveckla och effektivisera Uppsala kommuns informationshantering och informationsförvaltning, särskilt på områdena e-arkivering och långsiktig dataanvändning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom arkivvetenskap, minst 40 p/60 hp eller motsvarande. Det är meriterande om du har systemvetenskaplig utbildning. Du har några års erfarenhet av arkiv- och informationsförvaltning inom offentlig sektor samt praktisk erfarenhet av att i tal och skrift informera och utbilda inom området. Det är önskvärt om du har erfarenhet av e-arkiv, e-förvaltning, projektledning och processbaserad arkivredovisning. Du har mycket god förståelse för relationen mellan informationsteknik, informationshantering och information, mycket goda kunskaper i lagstiftning och regelverk kring allmän handling, arkivering och e-arkivering, mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i Microsofts programvarusvit. Vi ser gärna att du även har goda kunskaper i metoder och programvaror som stödjer e-arkivering samt goda kunskaper i engelska.

Som person tar du ditt ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du har även en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Dessutom är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Och i övrigt är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Sara Håkansson, stadsarkivarie, chef enheten för arkiv och registratur,
018-727 11 74

Fackliga företrädare:
Vision, Agneta Karlsson, 018-727 11 88
DIK, Karin Stigsson, 018-727 11 77

Har du frågor gällande registrering av din ansökan kontakta Enheten för kompetensförsörjning 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen

Kontaktperson för ansökan: Sara Håkansson
Sista ansökningsdag: 2017-03-06