Enterprise Architect till komplex IT-verksamhet, Solna

Rekryterare
Plats
Solna
Annonserat
den 15 februari 2017
Stängs
den 20 mars 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Skatteverkets IT-avdelning är en av Sveriges största, med en stor och komplex IT-miljö. IT-avdelningen ansvarar för utveckling, drift, förvaltning och underhåll av Skatteverkets IT-system. IT-avdelningen erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter och en chans att utvecklas mot ett stort antal roller inom en bred och varierad IT-miljö. IT-avdelningen siktar högt och når goda resultat, alltid utifrån Skatteverkets värdeord: offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

IT-avdelningen finns på sex orter i landet och består av ca 800 medarbetare. Vill du läsa mer om IT-avdelningen?

Skatteverket har valt att organisera utveckling och förvaltning enligt en uppskalad variant av PM3. Det innebär att ett antal förvaltningsobjekt finns definierade. Skatteverket som en del i en global värld står inför ett paradigmskifte där digitaliseringen ger möjligheter att tillgodose behov på helt nya sätt. Vad innebär det för oss? Hur ska vi bana väg för övriga Skatteverket att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen skapar i kundkontakten på bästa sätt? Hur kommer användarmönstren förändras och hur kan större flexibilitet skapas för att möta ändrade beteenden och behov? Kundmötesobjektet är en möjliggörare för resten av organisationen att möta digitaliseringen av det Svenska samhället. Till Kundmötesobjektet söker vi nu en områdesarkitekt för applikationsskiktet, motsvarande Enterprise Architect i IASA.

Inom ramen för Kundmötesobjektet finns i dag Mina Meddelanen – säker myndighetspost, Mina Sidor, Skatteverket.se och flera andra IT-lösningar som syns i samhällsdebatten. Som områdesarkitekt tar du ett aktivt ledarskap i förändringar och i samspelet mellan objektets nuvarande och framtida applikationer och övriga Skatteverket.

Som områdesarkitekt är du en del i objektsledningsgruppen som består av förvaltningsledare verksamhet och IT, objektägare för verksamhet och IT samt områdesarkitekter för verksamhet, information och applikation. Inom denna grupp har man ett nära samarbete. Du kommer att fungera som rådgivare till beställare, leveransansvarig, projektledare, andra områdesarkitekter samt till utvecklings- och förvaltningsprojekt. Du kommer också att, tillsammans med andra, ha en styrande roll i tidiga faser av olika utvecklingsprojekt samt delta i granskningar av utvecklingsprojekt under genomförandefaser.

För att vara framgångsrik som områdesarkitekt i applikationsskiktet inom Kundmötesobjektet på Skatteverket ska du finna nöje i att

 • stötta lösningsarkitekter i Skatteverkets processer, organisation och strukturer
 • planera, stötta och koordinera aktiviteter inom objektet och med andra objekt
 • definiera, följa upp, prioritera och kommunicera objektets färdplanearbete och nedbrutna strategi på 1-5 års sikt tillsammans med övriga i objektsledningen samt planera hur aktiviteter ska realiseras
 • delta i att driva den strategiska målbilden för applikationsskiktet för hela Skatteverket
 • ha det övergripande arkitektoniska ansvaret för inköpta såväl som egenutvecklade applikationer
 • skapa förutsättningar för effektiv förvaltning för objektets utvecklingsinitiativ.

Rollen innebär också att du skriver analys- och utredningsrapporter inom EA-arkitektur och utifrån dessa tar fram och rekommenderar linjebeslut för

 • områdesövergripande arkitekturval
 • områdets roadmap mot målarkitekturen
 • prioriteringar av insatser i områdets porföljplanering baserat på arkitekturperspektivet.


Vi erbjuder dig en arbetsplats

 • med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
 • som är till nytta för medborgare och företag
 • med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
 • som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
 • med en god balans mellan arbete och fritid.


Vi söker dig som

 • har relevant och aktuell erfarenhet av applikationsarkitektur på EA-nivå inom en komplex IT-verksamhet
 • har ledaregenskaper och erfarenhet av att leda andra
 • har en akademisk utbildning om minst tre år
 • har god samarbetsförmåga samt mycket god förmåga att kommunicera och skapa förtroende
 • fattar faktagrundade beslut och står fast vid dessa även i situationer då viss information och/eller konsensus saknas
 • är analytisk och har lätt för att sätta dig in i sammanhang och förstå helheten
 • har förmåga att tänka utanför ditt eget område och bidra till myndighetens bästa
  är drivande och resultatinriktad
  kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.


Det är meriterande om du har kunskap inom digitalisering.

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).


Om du har frågor kontakta:

Julia Brundin
sektionschef
010-572 20 92

Jan-Erik Åberg
facklig kontaktperson ST
010-574 89 75

Maria Sahlén
HR-konsult
010-572 38 17

Sonja Öhrbecker
facklig kontaktperson Saco
010-574 88 46