IT-chef till Karlstad

Plats
Karlstad
Annonserat
den 3 mars 2017
Stängs
den 27 mars 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets IT-chef har en ledande roll i utvecklingen av myndighetens IT-arbete och möjligheterna att skapa effektiva och säkra IT-lösningar tillsammans med professionella och engagerade medarbetare. Vi erbjuder ett viktigt samhällsuppdrag där ditt arbete är en stor del i myndighetens samlade bidrag till att vårt land har fred och säkerhet.

Du har det övergripande ansvaret för att formulera och vara ledande i den strategiska inriktningen för vår IT-verksamhet och ansvarar även för drift och förvaltning. I din roll ingår att driva våra pågående utvecklingsarbeten, vidareutveckla plattformar, processer och arbetssätt samt att säkerställa leverans av våra IT-utvecklingsprojekt.

Som IT-chef är du en av fyra avdelningschefer som tillsammans med stabschefen ingår i ledningsgruppen som leds av generaldirektören. I rollen som IT-chef är du också chef för Avdelningen för IT med personalansvar för cirka 20 medarbetare. Till avdelningsens arbete finns även ett 10-tal konsulter knutna.


Vem är du?

Du har en akademisk utbildning som vi bedömer som lämplig för arbetet. Det är ett krav att du har tidigare chefserfarenhet med verksamhets-, personal- och budgetansvar samt väl dokumenterad erfarenhet av att leda IT-verksamhet på strategisk nivå.

Vår verksamhet omfattas av hög IT-säkerhet och sekretess vilket ställer stora krav på att du är säkerhetsmedveten och har ett väl utvecklat säkerhetstänk.

Avdelningen för IT är en nybildad avdelning sedan årsskiftet och Rekryteringsmyndigheten är inne i ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete vilket ställer krav på att du kan leda i förändring. Du har också erfarenhet av att systematiskt arbeta för en god arbetsmiljö.

Du är en utvecklingsinriktad person som arbetar för en myndighetsgemensam helhet. Du arbetar målinriktat och har förmåga att tillföra nya perspektiv och sammanhang för att nå verksamhetens resultat. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare som skapar förtroende och tillit hos dina medarbetare.

Vår myndighet eftersträvar de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.


Kontakt och ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Signium. För mer information om anställningen kan du kontakta rekryteringskonsulterna Anders Engman, 070-888 15 00 eller Göran Willner, 070-547 43 55. Du kan även kontakta Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Christina Malm eller HR-specialist Petra Knape. Fackliga företrädare är för OFR/S, Jesper Nyberg och för Saco-S, Marcus Palm. Du når dem på 0771-24 40 00.

Välkommen att söka senast den 27 mars 2017

 
Rekryteringsmyndigheten har redan valt informationskanaler för denna rekrytering.