Enhetschef för IT-support till IT-sektionen i Norrköping

Rekryterare
Migrationsverket
Plats
Norrköping
Annonserat
den 4 april 2017
Stängs
den 24 april 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Migrationsverket är det naturliga navet för migrationen till Sverige. Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige. Vi vill underlätta rörligheten över gränser genom god service och en snabb och rättssäker handläggning.

Migrationsverket är en arbetsplats som präglas av respekt för människan. Vi strävar efter att ingen ska bli diskriminerad och att alla ska ges lika möjligheter.

Migrationsverket har vuxit kraftigt i antal anställda under de senaste åren och genomgår samtidigt ett omfattande förändringsarbete med fokus på digitalisering för effektivare processer och arbetssätt inom verksamheten. Det innebär att det ställs stora krav på IT-sektionen för att utveckla infrastruktur, system och support som stödjer de nya arbetssätten och svarar upp mot höga krav på tillgänglighet och effektivitet. IT-funktionen består av sex enheter som arbetar med teknikutveckling, systemutveckling, produktion och support.


Arbetsuppgifter
Som enhetschef för IT-support styr, leder och följer du upp enheten med ca 25 lösningsinriktade och engagerade medarbetare. Supportenheten ger stöd och hjälp till Migrationsverkets ca 8 000 anställda på ett stort antal orter i Sverige, för att identifiera och lösa problem som uppstår när de arbetar i myndighetens system och applikationer, och för att lägga upp och hantera användarkonton.

Vi arbetar med ett långsiktigt fokus på att kontinuerligt utveckla våra arbetssätt och rutiner för att leverera högsta tillgänglighet och kvalitet, och vi lägger stor vikt vid ett professionellt och gott bemötande. Genom att identifiera återkommande incidenter och tillsammans med övriga enheter på IT-sektionen åtgärda grundorsaker arbetar vi proaktivt och förebyggande med goda resultat. Idag har vi ett högt förtroende och en mycket stor andel nöjda kunder inom verksamheten. Som chef för supportenheten är ditt uppdrag att fortsätta vår utveckling för att vara en supportfunktion i toppklass.

Du har fullt personal- och budgetansvar för enheten, rapporterar till IT-chefen och ingår i IT ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och ett antal kvalificerade specialister. Sammanlagt arbetar ca 220 medarbetare och konsulter inom IT sektionen.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig chefserfarenhet av att leda och utveckla en IT-supportverksamhet, gärna i en större organisation i förändring. Du har en relevant akademisk utbildning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, erfarenhet av att arbeta med support, systemförvaltning eller som produktägare, kunskap om att arbeta enligt ITIL är meriterande. Du behöver också ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Ledaregenskaper
Du har god förmåga till helhetssyn och kan med handlingskraft och struktur leda en verksamhet mot uppsatta mål. Som ledare skapar du delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet.

Du stimuleras av att arbeta i en större organisation med hög förändringstakt där initiativtagande och ett nära samarbete med dina kolleger är en nyckel till framgång. Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda en verksamhet i förändring.

Du kommer till en organisation som präglas av stort engagemang, hög kompetensnivå och en vilja att vara med och skapa en toppmodern myndighet.

Välkommen till oss!

Fram till den 24 april ser vi fram emot att ta del av din ansökan och cv på www.migrationsverket.se/jobb. Vi samarbetar med ProAstri i chefsrekryteringar och i den här rekryteringen är Karin Ivarson vår kontaktperson.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover som en del i processen.

Migrationsverket avböjer vänligt men bestämt alla samtal från försäljare av rekryteringstjänster och annonser.


Kontaktpersoner

Karin Ivarson

ProAstri

070-824 69 08

 

Liknande jobb

Liknande jobb