Analytiker till verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 april 2017
Stängs
den 20 april 2017
Ref:
2017/46
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB strategier och handlingsplaner på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom skydd av samhällsviktig verksamhet, medieberedskap och signalskydd. 

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är delad mellan Stockholm och Karlstad och består av ca 55 medarbetare. Tjänsten är placerad i Stockholm på enheten för verksamhetssamordning och strategisk analys. Verksamheten utgör tillsammans med fyra enheter avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Avdelningens ansvarsområden omfattar kunskapsutveckling, samverkan och planering, brand- och olycksförebyggande arbete, säker hantering av farliga ämnen samt cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.

 

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och driva olika analysarbeten med inriktning på samhällets informations- och cybersäkerhet, även analys av skydd av samhällsviktig verksamhet kan förekomma. Du kommer delta i det övergripande arbetet med att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Arbetet innebär att analysera komplexa företeelser relaterade till olika former av informations- och cybersäkerhet på en övergripande samhällsnivå. I arbetet ingår även att delta i utvecklingsarbete inom området analys. I tjänsten kan också ingå arbetsuppgifter av mer operativ karaktär samt att delta i externa analysprojekt. 

En central del är att externt kunna representera verksamheten då en nära samverkan med såväl industrin som centrala myndigheter inom området är av väsentlig betydelse.

 

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller motsvarande med inriktning på ämnesområden som är av betydelse för området samhällets informations- och cybersäkerhet. Du har minst fem års dokumenterad erfarenhet av analysarbete, rapportering och sammanställning av information. Du behöver också ha erfarenhet av att ha arbetat med analyser och processer av mer komplex karaktär på en bredare samhällsnivå. För arbetet krävs en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har god kännedom om händelser och utveckling av betydelse för området informations- och cybersäkerhet i Sverige och i omvärlden.

Du behöver vara kreativ och kvalitetsmedveten och som person är du strukturerad, öppen och kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska också vara bekväm med att ha en stödjande roll. Du har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet och kan anpassa ditt arbete till olika målgrupper. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att arbeta med flera ärenden parallellt. Du är beredd på att delta i det övriga informationssäkerhetsarbetet vid MSB. 

I rekryteringsprocessen kan arbetsprov komma att genomföras. 

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. 

 

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. 

 

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Linda Ericson eller programansvarig analys Anders Herrström. Facklig företrädare är Cindy Sturesson SACO, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 20 april 2017, märkt med referensnummer 2017/46. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Sista ansökningsdag 2017-04-20.

Liknande jobb

Liknande jobb