Förvaltningsledare

Plats
Stockholm
Annonserat
den 13 april 2017
Stängs
den 9 maj 2017
Ref:
2017-6517
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vi söker förvaltningsledare till säkerhetspolisen med placering i Stockholm

Uppdraget

Förvaltningsledaren har det övergripande perspektivet på teknik och metoder inom sitt teknikområde. Genom goda och frekventa kontakter med systemägare och verksamhet förstår förvaltningsledaren teknikens plats i verksamheten och kan omsätta denna kunskap till tekniska uppdrag för att öka verksamhetens effektivitet och förmåga. Förvaltningsledaren har en aktiv roll i att kommunicera teknikområdets strategier inom drift, underhåll, och utveckling. Förvaltningsledaren ansvarar för upprättande av en förvaltningsplan som utgör den gemensamma strategin för verksamhet och förvaltning. En systemägare beslutar och fastställer förvaltningsplanen samt revideringar av densamma.

Att vara förvaltningsledare på Säkerhetspolisen kommer främst att innebära:

 • Omvärldsbevakning inom ditt område
 • Utforma planer och strategier
 • Uppföljning och resultatrapportering
 • Vara en aktiv och drivande del i behovsdialogen
 • Delta i tekniska styrgrupper
 • Estimera framtida resursbehov inom området

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära:

 • Upprättande av förvaltningsplan inom området
 • Genomförande av åtgärder inom beslutad förvaltningsplan.
 • återföring av resultaten från uppföljning till den operativa verksamheten i form av behov av justeringar, metodutveckling, utbildning eller dylikt
 • samverkan internationellt, nationellt och internt på myndigheten

Din kompetens och dina egenskaper

Krav

För tjänsten krävs att du har:

 • Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskap genom praktisk erfarenhet
 • Flerårig erfarenhet inom IT-förvaltning, IT-drift eller IT-utveckling.
 • Flera års erfarenhet av kvalificerade IT-tekniska uppgifter
 • Erfarenhet av förvaltningsarbete i komplexa IT-miljöer
 • Erfarenhet av strategisk planering
 • Erfarenhet av uppföljning och rapportering
 • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbetsledning
 • Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete
 • Erfarenhet från projektledning av större projekt
 • Erfarenhet från IT-förvaltning inom offentlig verksamhet
 • Erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder vid IT-utveckling

God kunskap inom flertalet områden nedan samt orienterad inom övriga:

 • Nätverk (LAN)
 • Nätverk (WAN)
 • Lagringsnät (SAN)
 • Krypteringshårdvara
 • Servrar
 • Databaser
 • Backuptjänster och hårdvara
 • Mobila användarplattformar (Mobiltelefoni, plattor, mm)
 • IT-Arbetsplats
 • IT-Infrastruktur
 • Mediateknik
 • Radiokommunikation

Egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du har:

 • god analytisk förmåga
 • förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva frågor
 • god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • Goda pedagogiska och kommunikativa egenskaper
 • Intresse för administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Säkerhetspolisens teknikförvaltningar ansvarar för att de tekniska system som används för att avslöja och förhindra allvarliga brott ska motsvara verksamhetens krav och förväntningar och vi söker förvaltningsledare inom flera teknikområden för att leda och planera detta arbete. Vi söker dig med ett stort och nyfiket teknikintresse som även stimuleras av att utforma arbetssätt, metoder och processer parallellt med de vardagliga leveranserna.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är vecka 40 2017.

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid och beredskapsperioder förekommer och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 78 39. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-6517. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 9 maj 2017.

Liknande jobb

Liknande jobb