Länsförsäkringar AB söker en domänarkitekt inom kund

Plats
Stockholms län, Stockholm
Annonserat
den 20 april 2017
Stängs
den 27 maj 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Det digitala mötet med kund står i centrum för Länsförsäkringars omfattande satsning inom digitalisering. Som ett led i att förstärka leveranskapaciteten inom den digitala satsningen söker vi nu en domänarkitekt inom digitalisering till IT-enheten på Länsförsäkringar AB.

 

Om jobbet

Som domänarkitekt inom vår kunddomän kommer du ha huvudansvaret för styrningen av arkitekturen och lösningsframtagningen inom domänen. Kunddomänen tillgodoser alla affärers behov avseende effektiv utveckling och förvaltning av förmågan till digital kundinteraktion och stödjande processer för all övrig kundinteraktion. Här ligger också ansvaret för masterdata-hantering av vår gemensamma kundinformation. Du kommer att ha en nyckelroll när det gäller att säkerställa en fortsatt framgångsrik transformation vad gäller att möta kunden i alla kundmöten.

I rollen ingår att leda domänens arkitekturteam bestående av IT- och lösningsarkitekter och bedriva strategisk, taktisk och operativ arkitekturstyrning samt framtagande av lösningsarkitektur i valda projekt. Du driver en framåtriktad strategisk dialog med beslutsfattare i alla våra affärer­­­­ och en aktiv omvärldsbevakning. Utifrån det förvaltar och vidareutvecklar vår referensarkitektur, tar fram målbilder och handlingsplaner.

Genom den operativa styrningen säkerställer du att alla projekt och förvaltningsaktiviteter som påverkar domänen tar fram lösningar som följer strategier och arkitektoniska principer och faciliterar intressekonflikter för möjliggöra informerade avstegsbeslut. Här ingår att säkerställa att IT-lösningar möter verksamhetens behov avseende funktionalitet, icke-funktionella egenskaper, kostnadseffektivitet, förändrings- och förvaltningsbarhet.

Du kommer också att delta som lösningsarkitekt i strategiskt viktiga aktiviteter i projekt med stor arkitektonisk påverkan. Som domänarkitekt kommer du att samverka med stora delar av organisationen samt våra leverantörer.
Du kommer du att ingå i arkitekturfunktionen på Länsförsäkringar AB under ledning av chefsarkitekten. Här får du ett väl fungerande kontaktnät till övriga arkitekter samt styrning och samordning mot gemensam arkitektur. Du representerar domänen Kund i Arkitekturrådet, Länsförsäkringars beslutsforum för arkitektur. Arkitektfunktionen är organiserad i gruppen Arkitektur och IT-säkerhet i IT-enheten.

Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av arkitekturstyrning och framtagning av lösningsarkitektur inom kundhantering och rådgivning som stödjer flera affärer och är kanaloberoende. Du är van att leda andra arkitekter och är en bra lagspelare. Du följer den tekniska utvecklingen och de viktigaste leverantörerna inom området och ligger i framkant i förståelsen av befintliga och nya affärs- och verksamhetskrav samt hur de kan realiseras.

För att vara den vi söker har du relevant akademisk examen och erfarenhet av:

  • arkitekturstyrning och förändringsledning i större organisationen
  • framtagning av lösningsarkitektur inom kundhantering och rådgivning som stödjer multikanal
  • system med höga krav på tillgänglighet
  • outsourcing, styrning, beställarroll och samarbete med externa leverantörer
  • agila arbetssätt

Du har dessutom mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av försäkrings- eller bankverksamhet samt någon certifiering inom arkitekturområdet.

Som person är du strukturerad, har god analytisk förmåga och har en förståelse för komplexa flöden och beroendesamband i kombination med ett helhetsperspektiv. Du är flexibel och har förmågan att kommunicera på ett pedagogiskt och tydligt sätt. Några av våra framgångsfaktorer är att vi alltid utgår från kundens behov, är affärsmässiga och leveransorienterade. Vi lägger därför stor vikt vid att du är målinriktad, kundfokuserad och lösningsorienterad.

Du har förmågan att driva, planer, strukturera och leda förändringsarbete. Du inspireras av samarbete, är en lagspelare med förmåga att alltid fokusera på det positiva och vara lösningsfokuserad i den dagliga verksamheten. Viktigast av allt är att du brinner för arkitektur och teknik och kan få med dina kollegor i detta arbete.

Om oss
Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar AB med Experis IT. Frågor om tjänsten besvaras av Lena Wassén, rekryteringskonsult på Experis IT, 08-508 859 02, lena.wassen@se.experis.com. Du söker tjänsten genom att registrera ditt CV på www.experis.se och koppla mot tjänsten.

Vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.


Länsförsäkringar - en unik arbetsgivare
Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.

Välkommen till en arbetsgivare som inte är som alla andra! Läs mer om Länsförsäkringar AB med dotterbolag
http://www.lansforsakringar.se/om-oss/om-lansforsakringsgruppen/lansforsakringar-ab/

Liknande jobb

Liknande jobb