IT-säkerhetsspecialister

Plats
Stockholm
Annonserat
den 21 april 2017
Stängs
den 18 maj 2017
Ref:
2017-6881
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vi söker experter och specialister för att skydda vår IT-miljö till teknikenheten med placering i Stockholm
Ref nr: 2017-6881
Sista ansökningsdag: 18 maj 2017

Säkerhetspolisens IT-system och IT-infrastruktur behöver skyddas. Vi söker nu efter kunniga experter som kan stärka vår kapacitet på IT-säkerhetsområdet.

I denna rekrytering söker Säkerhetspolisen IT-säkerhetsspecialister med gedigen erfarenhet av granskning, kravhantering och uppföljning av komplicerade IT-miljöer.


Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • är en viktig del av Säkerhetspolisens kompetenscenter för IT-säkerhet
 • stödjer verksamheten i kravhantering av IT-miljöer
 • genomför säkerhetsgranskningar och penetrationstester
 • deltar i utveckling av metoder
 • samverkar med externa partner såsom Försvarsmakten och Polismyndigheten m.fl.


Erfarenhet och kompetens

Arbetet kräver bred teknisk grundkompetens med en specialistinriktning mot

IT-säkerhet. Området är under ständig utveckling och kräver därför starkt ämnesintresse och vilja till kompetensutveckling.

Krav:

 • flera års kvalificerat IT-säkerhetsarbete bakom dig. Något eller några av dessa år med tekniska säkerhetsgranskningar och/eller penetrationstester
 • förmåga att resonera kring teknisk IT-säkerhet ur ett helhetsperspektiv med anpassning efter hotbild
 • god förmåga till kravställning och design av IT-säkerhetskomponenter
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • djupare kunskaper i minst två av följande områden, gärna från större IT-miljöer:
  • nätverkssäkerhet
  • säkerhet i Microsoft miljöer
  • säkerhet i Unix/Linux system
  • säkerhet i webbapplikationer
  • granskning av hårdvara avseende IT-säkerhet


Meriterande:

 • högskoleutbildning inom datateknik och/eller informationsteknik
 • IT-säkerhetsrelaterade tekniska certifieringar
 • programmeringskunskaper
 • erfarenheter av att sprida kunskap inom området
 • erfarenhet från något eller några av områdena:
 • incidenthantering
 • kravhantering
 • intrångsdetektering
 • mobila enheter och hårdvarunära säkerhet


Egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser särskilt att du:

 • har mycket god problemlösningsförmåga
 • är målinriktad, strukturerad och initiativrik
 • tycker om att arbeta i både i grupp och individuellt
 • har god samarbetsförmåga
 • har lätt för att kommunicera med andra och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
 • har en god grundtrygghet och är mycket säkerhetsmedveten.
 • är flexibel och kan växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.


Om enheten

Säkerhetspolisens teknikenhet ansvarar för tekniska system och kompetens för att avslöja och förhindra allvarliga brott. Vi jobbar i en miljö som kräver ständig förändring och utveckling.


Om IT-säkerhetssektionen

IT-säkerhetssektionen är en nybildad sektion på teknikenheten och ska stödja Säkerhetspolisens verksamhet i IT-säkerhetsfrågor. Fokus är att skydda Säkerhetspolisens egen verksamhet genom att bidra till ökad säkerhetskvalitet på myndighetens IT-system och IT-infrastruktur.


Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.


Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.


Introduktion och utbildning

Vid anställningens början deltar du i en kortare utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som IT-säkerhetsspecialist. Under första tiden får du arbeta tillsammans med en medarbetare med erfarenhet av Säkerhetspolisens verksamhet. Under första året som anställd får du dessutom en introduktionskurs i Säkerhetspolisens verksamhet där du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för hur underrättelseverksamhet fungerar. Under introduktionskursen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.


Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.


Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 81 01. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Vi planerar sluturvalet under första delen av augusti 2017.


Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-6881. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 18 maj 2017.

Liknande jobb

Liknande jobb