Handläggare informations- och cybersäkerhet

Rekryterare
MSB
Plats
Stockholm
Annonserat
den 9 maj 2017
Stängs
den 22 maj 2017
Ref:
2017/64
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för samhällskydd och beredskap MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten ska även arbeta med skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur samt utveckla samhällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden. I detta ingår även att vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/114/EG. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och operativ it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. MSB utfärdar dessutom föreskrifter om hur statliga myndigheter ska arbeta med informationssäkerhet, kryptoberedskap och it-incidentrapportering. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd.

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet består av ca 55 medarbetare. Det finns fyra enheter inom verksamheten. Tjänsten är placerad på enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet. Verksamheten utgör tillsammans med fyra enheter avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Avdelningens ansvarsområden omfattar kunskapsutveckling, samverkan och planering, brand- och olycksförebyggande arbete, säker hantering av farliga ämnen samt cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Avdelningen ansvarar för framtagande av nationell risk och förmågebedömning, som underlag för inriktning och utveckling av samhällsskydd och beredskap.


Dina arbetsuppgifter

Som handläggare ska du delta i arbetet med att samordna samhällets informations- och cybersäkerhet och då särskilt i frågor kring informations- och cyber säkerhet i MSB:s externa kommunikationstjänster för samverkan och ledning.

Du ska vara redo för att självständigt ta ansvar, och driva uppgifter alternativt områden inom enhetens verksamhet. I detta ingår att planera, genomföra och utveckla projekt inom ramen för enhetens verksamhet.

Utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter ska du vara beredd att bidra till det löpande arbetet inom enheten och verksamheten, samt myndigheten i stort.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har en akademisk utbildning med för uppgiften relevant inriktning, gärna högskoleingenjör inom ett tekniskt område. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper i ditt arbetsliv. Du har då minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete med it- eller informationssäkerhet.

Du har minst tre års erfarenhet av arbete med it- eller informationssäkerhet i it- eller telekommunikationssystem, samt gärna kunskaper om säkra kryptografiska funktioner och säkerhetsrelaterade hot mot it- och telekommunikationssystem.

Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, till exempel kunna hålla föredrag och skriva enklare utredande texter.

Vi ser det som meriterande om du har kompetens inom risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskydd, signalskydd och erfarenhet av arbete med standardisering. Kunskaper om MSB:s externa kommunikationstjänster för samverkan och ledning – exempelvis Rakel, SGSI, WIS och VMA – är också meriterande för tjänsten. Likväl är kunskaper om andra nät eller nättjänster med stort antal användare/kunder meriterande.

Eftersom vi till stor del arbetar i projektform är erfarenhet av projektledning meriterande.

Som person är du säkerhetsmedveten, serviceinriktad och har förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är dessutom noggrann samt planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Du behöver samtidigt kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och vara drivande. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt

Tjänsten är placerad i Stockholm. Anställningen är en tillsvidareanställning och MSB tillämpar provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. För anställning krävs svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Åke Holmgren. Facklig företrädare är Cindy Sturesson SACO, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 22 maj 2017, märkt med referensnummer 2017/64. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster

Liknande jobb

Liknande jobb