Chef till enheten it-produktion

Rekryterare
Sveriges Riksdag
Plats
Stockholm
Annonserat
den 11 maj 2017
Stängs
den 28 maj 2017
Ref:
2040-2016/17
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för att riksdagen ska kunna fullgöra sina konstitutionella och demokratiska uppgifter och sina internationella åtaganden. Enligt vår värdegrund ska arbetet bl.a. kännetecknas av kvalitet, kompetens och engagemang. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbets­givare med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

 

Enheten it-produktion är en av tre enheter inom it-avdelningen och ansvarar bland annat för teknisk infrastruktur, it-säkerhet, klientplattformar samt för drift och support av system i och kring kammaren samt ljud- och bildproduktion. Idag består enheten av tre sektioner, med ca 50 medarbetare inklusive konsulter, där respektive sektionschef rapporterar till enhetschefen. Som enhetschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i it-avdelningens ledningsgrupp.

Arbetsuppgifter

Riksdagsförvaltningens it-avdelning är en central del av det stöd som ges till kammaren, till riksdagens ledamöter och för kommunikationen till allmänheten samt till den övriga myndighetsförvaltningen. Vi söker nu en chef med fokus på att fortsätta utveckla en professionell it-verksamhet som proaktivt stöder verksamhetens behov. Som enhetschef för enheten it-produktion ansvarar du för den tekniska infrastrukturen  och för att skapa en stabil drift med hög kvalitet, tillgänglighet och säkerhet.

Du har en viktig roll i att ytterligare stärka samarbetet mellan avdelningens enheter och den övriga verksamheten.

I arbetet ingår t.ex. att tillsammans med verksamheten genomföra utredningar kring nya it-lösningar samt avveckling av befintliga.

Kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande flerårig arbetslivserfarenhet. Du har också flera års arbetslivserfarenhet från något av områdena it-drift eller produktionsledning där det ställts höga it-säkerhetskrav.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomisk planering, budgetering och deltagande i större projekt. Du kan kommunicera om teknik på både svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer.

Vi söker dig som

  • har förmåga att skapa och bidra till ett gott samarbetsklimat där medarbetare kan växa och utvecklas
  • inom givna förutsättningar och ekonomiska ramar säkerställa att it-miljön är säker, modern och enkel att använda
  • har erfarenheten av arbete med it-säkerhet.

Det är viktigt att du har en god förmåga att prioritera och leda arbetet på ett tryggt sätt. Ditt arbetssätt kännetecknas av lyhördhet, prestigelöshet och öppenhet där medarbetarnas kompetens tas till vara och får möjlighet att utvecklas.

Som chef inom Riksdagsförvaltningen ska du ha överblick och kunna förstå helheten, agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, stimulera medarbetare till delaktighet och utveckling samt sätta realistiska mål som kan nås inom givna ramar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att samarbeta och kommunicera. Du förväntas att arbeta utifrån vår vision ”Tillsammans för riksdagens bästa”.

Riksdagsförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Svenskt medborgarskap krävs, eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass. 

Ansökan

Ansökan görs via www.riksdagen.se, senast den 28 maj 2017.

Referensnummer: 2040-2016/17

Kontaktperson

Katrin Gramenius, t.f. avdelningschef, 08-786 67 25.

Fackliga företrädare

Christina Ribbhagen, Saco, Ann-Charlotte Eklund, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00.

Liknande jobb

Liknande jobb