Verksamhetsarkitekt/områdesarkitekt, Solna

Rekryterare
Skatteverket
Plats
Stockholm
Annonserat
den 17 maj 2017
Stängs
den 29 maj 2017
Ref:
13130-131 115801-17
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

 

Den här tjänsten är placerad på den blivande Tjänsteutvecklingsenheten, som bildas den 1 juni i år på den Administrativa avdelningen. På enheten blir vi cirka 30 personer som kommer att arbeta med utveckling av interna tjänster, samt verksamhetsnära förvaltning och vidareutveckling av Skatteverkets och Kronofogdens administrativa system.

Som verksamhetsarkitekt med ansvar för området internt stöd arbetar du med analys, verksamhetsmodellering och målbeskrivningar av tjänster för personal, ekonomi, service och säkerhet. Du fångar upp verksamhetens behov och säkerställer att de verksamhetsprocesser och IT-lösningar som tas fram för att möta behovet är i linje med myn­­dighetens över­gripande mål och vision och att det följer såväl verk­sam­hets­strategier som IT-strategier. Du tydliggör konsekvenser av olika vägval och med din helhetssyn och ditt långsiktiga perspektiv säkerställer du att vi inte suboptimerar lösningar för en enskild verksamhets behov.

Du ingår i Skatteverkets arkitekturorganisation som styrs av chefsarkitekten som har det myndighetsövergripande ansvaret för arkitekturen. Operativt leds du av verksamhetens huvudarkitekt och av objektägaren för det interna stödet. Du har ett samordnande ansvar för arkitekturarbetet inom området.

Vi erbjuder dig en arbetsplats

 • med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
 • som är till nytta för medborgare och företag
 • med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
 • som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
 • med en god balans mellan arbete och fritid

Vi söker dig som

 • har flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med verksamhetsarkitekturfrågor på såväl operativ som strategisk nivå
 • har erfarenhet av att leda workshoppar för verksamhetsmodellering (exempelvis förmåge-, process- och informationsmodellering)

 • har erfarenhet av tjänstedesign eller andra metoder för verksamhetsutveckling där man utgår från kundupplevelsen
 • på ett pedagogiskt sätt kan beskriva och visualisera komplexa samband
 • har ett helhetsperspektiv och en mycket god analytisk förmåga

 • är drivande och ansvarstagande samt skapar goda relationer och har god samarbetsförmåga

Det är meriterande om du har en akademisk utbildning, är certifierad verksamhetsarkitekt samt har en certifiering inom ett EA-ramverk t.ex. TOGAF. Det är även meriterande om du har minst två års aktuell erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov rörande personal, ekonomi, service och/eller säkerhet i en större organisation

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy. När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar provanställning om sex månader. Vi kommer även använda test i denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Kristina Leve
enhetschef
010-572 41 68

Marie Lindwall
HR-konsult
010-574 57 03

Viking Hermén
facklig kontaktperson ST
010-5748013

Göran Sundwall
facklig kontaktperson Saco
010-5748829

Ansök senast 2017-05-29.

Liknande jobb

Liknande jobb