Nationell samordnare inom informations- och cybersäkerhetsområdet

Rekryterare
MSB
Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 maj 2017
Stängs
den 6 juni 2017
Ref:
2017/73
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

 

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med före­byggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informations- och cybersäkerhets­området.  I detta arbete utvecklar MSB strategier och handlingsplaner på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom skydd av samhällsviktig verksamhet, medieberedskap och signalskydd. 

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är delad mellan Stockholm och Karlstad och består av ca 55 medarbetare. Tjänsten är placerad i Stockholm på enheten för verksamhetssamordning och strategisk analys. 

Den 10 maj 2018 ska EUs nya direktiv på informationssäkerhetsområdet (NIS-direktivet) vara infört i Sverige. Det här ställer nya informationssäkerhetskrav på våra samhällviktiga aktörer, både privata och offentliga. MSB kommer att få en central roll i detta arbete. Stöd, samordning och samarbete är nyckelord. MSB har redan idag ett stort antal samarbetsfora och stödjer samhällets aktörer med informations- och cybersäkerhet, både i det förebyggande och operativa arbetet. De forum som MSB arbetar med omfattar både privata och offentliga aktörer Nu söker vi dig som vill hålla ihop arbetet med att samordna och utveckla våra existerande och nya samarbetsfora. 


Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att utveckla, driva och koordinera arbetet med våra samarbetsfora i enlighet med vår strategiska inriktning. Du kan även komma att delta i något eller några av dessa. Du kommer att delta i det övergripande arbetet med att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet.  En central del är att externt företräda verksamheten, då en nära samverkan med såväl näringsliv som centrala myndigheter inom området är av väsentlig betydelse. 

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning. Du har ett stort intresse av och kunskap om informations- och cybersäkerhetsrelaterade frågor och du känner nu för att vara en viktig del i att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet tillsammans med samhällets aktörer. Du har dokumenterad erfarenhet av att samordna och leda olika typer av samarbetsfora inklusive arbetsgrupper och workshops och du har lärt dig vilka framgångsfaktorerna är för ett lyckat samarbete med olika typer av aktörer och intressen. Vi ser också att du känner dig bekväm med att hålla anföranden inför både små och stora grupper. Du behöver också ha god förståelse för den svenska statsförvaltningen liksom de förutsättningar privata företag har att förhålla sig till. För arbetet krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska men även på engelska.

Det är meriterande om du har god kännedom om händelser och utveckling av betydelse för området informations- och cybersäkerhet i Sverige och i omvärlden liksom de regelverk och standarder som styr informations- och cybersäkerhetsområdet.

Du behöver vara kommunikativ och prestigelös och du gläds av att se andra lyckas. Du är också nyfiken och lyhörd men samtidigt har du ett driv i ditt arbete. Eftersom denna tjänst innebär ett stort mått av samordning, behöver du vara strukturerad och ha lärt dig metoder för hur driver arbetet framåt i en komplex miljö. 

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt. Du är beredd på att delta i det övriga informations- och cybersäkerhetsarbetet vid MSB. 

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jäm­ställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. 

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säker­hets­klassad och registerkontroll kommer att göras. 

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Linda Ericson. Facklig företrädare är Cindy Sturesson SACO, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 6 juni 2017, märkt med referensnummer 2017/73. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Liknande jobb

Liknande jobb