Polismyndigheten

IT- och informationssäkerhetsspecialister

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 5 juli 2017
Stängs
den 4 augusti 2017
Ref:
C14337/2017
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vill du bli en av oss som driver polisens it-stöd framåt och därigenom bidrar till att effektivisera den polisiära verksamheten?

Polisens it-avdelning levererar it-stöd till hela polismyndigheten och dess drygt 29 500 medarbetare. It-avdelningen har drygt 750 anställda som tillsammans sköter utveckling, drift och underhåll av it-stödet till myndighetens alla olika verksamhetsområden. Vi samverkar även i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter inom landet samt bidrar aktivt till det rättsvårdande arbetet inom EU.

Är det dig vi söker?
Som anställd på it-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Vårt fokus är att generera verksamhetsnytta – med hög utvecklingstakt och modern teknik utifrån agila principer och förhållningssätt.

Enheten för It-säkerhet är en enhet vid It-avdelningen, enheten har ett nationellt processansvar för myndighetens it- och informationssäkerhet samt signalskydd. Enhetens ansvar innebär att:

 • Säkerställa att It:s leveranser upprätthåller en adekvat säkerhet
 • Säkerställa att Polisen som myndighet arbetar systematiskt med informationssäkerhet
 • Skydda Polisens infrastruktur och information mot it-angrepp

Arbetsuppgifter

Som informationssäkerhetsspecialist har du ett särskilt ansvar att förvalta och vidareutveckla Polismyndighetens riktlinjer och ledningssystem för it- och informationssäkerhet samt processer och rutiner för uppföljning och rapportering. Du ska aktivt arbeta tillsammans med och vara ett stöd till de medarbetare som arbetar med informationssäkerhet på de olika polisregionerna för att säkerställa att vi har ett bra och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete i hela myndigheten.

Arbetet innebär ansvar för:

 • Förvalta och utveckla Polismyndighetens ledningssystem för it- och informationssäkerhet med tillhörande riktlinjer och uppföljning av myndighetens informationssäkerhet. 
 • Förvalta och vidareutveckla processer och metoder inom informationssäkerhet som t.ex. riskanalyser, informationsklassning, skyddsvärdesanalyser, m.m. 
 • Aktivt samverka med Polismyndighetens regioner och nationella avdelningar inom området. 
 • Delta i nationella och internationella samarbeten inom informationssäkerhetsområdet. 
 • Planera och samordna årliga revisioner och granskningar inom informationssäkerhetsområdet. 
 • Utbilda, presentera och sprida kunskap inom it- och informationssäkerhetsområdet både inom och utanför Polisen.

Kvalifikationer

 • Akademisk examen för funktionen relevant område
 • Mycket goda kunskaper inom It-säkerhet
 • Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som i engelska.

Meriterande

 • Erfarenhet av att arbete inom en myndighet eller större organisationer
 • Erfarenhet av juridiska it- och informationssäkerhetsfrågor inom Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Säkerhetsskyddslagen (1996:627), Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) samt Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3).
 • Innehar CISM-certifiering, CISA-certifiering samt innehar CISSP-certifiering

Personliga egenskaper 

Vi ser att du har ett genuint intresse av att vidareutveckla Polismyndighetens informationssäkerhetsarbete, men även har intresse för myndighetens utveckling inom IT.  Du har en förmåga att bygga relationer, förtroende och samarbete med människor och skapa en förståelse för vikten av myndighetens informationssäkerhetsarbete. Förmåga och vilja att initiera, driva och leda frågor inom området, såväl i grupp som enskilt.  Vi ser att du har ett analytiskt sätt att ta sig an olika problemställningar 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Mer om anställningen

Anställningen är tills vidare och inleds med sex månaders provanställning. Flextid tillämpas och beredskaps-/jourtjänstgöring förekommer. Arbetsplatsen ligger på Kungsholmen i Stockholm. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) genomförs före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt med ansvarig rekryterare.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Karl Solnestam, gruppchef, tfn 010-56 344 92. Besök gärna Polisens webbplats www.polisen.se.

Facklig information lämnas av: Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 21; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092;

Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422.


Ansökan
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt med hr-support@polisen.se och ange annonsens referensnummer.

Varmt välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb