IT-upphandlare

Rekryterare
Malmö Stad
Plats
Malmö, Skåne
Annonserat
den 14 juli 2017
Stängs
den 25 augusti 2017
Ref:
102-17 IT-upphandlare
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? 

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering. 

Upphandlingsenheten är en enhet inom Ekonomiavdelningen på Stadskontoret. 

Upphandlingsenheten har ett övergripande ansvar att vägleda all upphandlingsverksamhet i Malmö stad och dess bolag. Enheten ansvarar för genomförande av kommunövergripande ramavtal men arbetar även med verksamhetsspecifika upphandlingsärenden. 

Vi erbjuder dig ett arbete i en positiv och trivsam miljö där du får en unik möjlighet att utveckla din expertis inom upphandling. Malmö stad består av kompetenta medarbetare där du ges möjlighet till inspirerande kollegial arbetsmiljö och löpande kompetensutveckling. 

Arbetsbeskrivning

Du ska, som självständig projektledare och i förekommande fall även processledare, bistå organisationen i olika typer av IT-relaterade upphandlingar. Upphandlingsprocessen innefattar hela spektret från behovs- och marknadsanalys till orderprocess och avtalsuppföljning. 

Upphandlingsenheten arbetar utifrån en kategoristyrd arbetsmetod där IT är en av tre kategorier. Du kommer att ingå i ett kategoriteam som består av personer såväl från upphandlingsenheten som från stadens strategiska IT-avdelning. Arbetet inom kategoriteamet drivs av en kategoriansvarig och syftar till att samordna planering och genomförande av upphandlingsprojekt med stadens och kategorins övergripande mål. 

Upphandlingsenheten består i dagsläget av 18 upphandlare med helhetsansvar inom sina respektive avtalsområden. Enheten består också av en inköpsadministratör med fokus på e-handel, tre hållbarhetskoordinatorer med ansvar för gröna, arbetsrättsliga och etiska inköpsrelaterade frågor och en stadsjurist med övergripande juridiskt ansvar samt en sammanhållande chef med ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsplanering. 

Vi söker nu en upphandlare som kan ta ansvar för olika typer av IT-relaterade avtal och verka i det kategoriteam som hanterar IT-relaterade varor och tjänster. Det är en fördel i denna roll om du har erfarenhet och intresse av upphandling och inköp inom IT alternativt att du har erfarenhet från IT-branschen och därför har förståelse för branschens olika affärsmodeller och utmaningar. Vi har snäva deadlines och det finns ett stort behov av att varje individ inom kategorin kan hantera många projekt av olika komplexitet parallellt. 

Alla inom enheten arbetar med att löpande informera organisationen i inköps- och upphandlingsrelaterade frågor. Vi utbildar personal inom myndigheten i dessa frågor för att personalen ute i verksamheten på egen hand skall kunna genomföra enklare upphandlingar och göra avrop på befintliga avtal. 
Malmö stads upphandlingsverksamhet är i ett utvecklingsskede och för oss är det viktigt att du, med din kompetens och med dina personliga egenskaper, bidrar till enhetens förändrade arbetssätt tillsammans med den nya arbetsgrupp och den nya kultur som sakta håller på att ta form. 


Kvalifikationer

Vi ser helst att du har en akademisk utbildning inom affärsadministration, ekonomi eller juridik och att du har ett par års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete. Eftersom arbetet präglas av självständighet ser vi dessutom gärna att du har erfarenhet av projekt- och/eller processledning. 

För att lyckas i ditt arbete och bli framgångsrik i dina åtaganden krävs att du är kommunikativ och har en vilja och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till din omgivning. Du är lyhörd, ansvarstagande och har ett strukturerat sätt att arbeta. Du måste vara drivande och målfokuserad för att klara snäva tidsramar samtidigt som du, eftersom stadens olika verksamheter är representerade i arbetsgrupper, måste tycka om att leda arbetsgrupper med olika sammansättningar av kompetenser. 

Eftersom våra upphandlingsprocesser kan bli föremål för juridisk prövning är det viktigt att du kan behärska det svenska skriftspråket på ett korrekt och obehindrat sätt. Du måste dessutom ha en mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och vara beredd att hålla i presentationer i olika sammanhang. 

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid de personliga egenskaperna. 

Kontaktpersoner

Liknande jobb

Liknande jobb