Scania IT

30 hp - Vad är Software developer relations?

Rekryterare
Scania IT
Plats
Södertälje
Annonserat
den 14 juli 2017
Stängs
den 4 september 2017
Kategori
Övriga it-jobb
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
Utvecklarrelationer kan definieras som ”relationen mellan användarna av ett API eller en plattform och organisationen som bygger API:t eller plattformen”. När vi väljer att bredda definitionen och använder den i en företagskontext kan utvecklarrelationer definieras som ”relationen mellan användarna av utvecklarrelaterade resurser och verktyg och organisationen som bygger och förvaltar dessa”. Ett exempel på utvecklarrelationer enligt denna definition är den mellan förvaltarna av ett byggserverkluster och den individuella utvecklaren som använder det, eller en utvecklargemenskap (Community of Practice) av entusiaster/evangelister kring nya teknologier och arbetssätt för mjukvaruutveckling.
 
På Scania uppmuntras och stöttas aktiviteter som berör utvecklarrelationer, såsom presentationer, hackdagar, meetups, delning av programkod etc. Utvecklarrelationer bidrar till kunskapsutbyte, återanvändning, standardisering, social programmering, nätverkande och att skapa en lärande organisation.
 
Idag avgörs intensiteten i våra utvecklarrelationer informellt genom subjektiva bedömningar som görs av enskilda personer. Även om personliga observationer kan vara en bra indikator vill vi öka mätprecisionen och addera fler vyer vid bedömningen.

Mål
Syftet med exjobbet är att ta fram en samling användbara mått, inklusive metoder för mätning och visualisering av intensiteten i utvecklarrelationer på Scania. Måtten ska sedan användas för att hitta, prioritera och utvärdera stödjande insatser för att öka intensiteten.

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet ska föreslå, undersöka och testa mått, mätmetoder och visualiseringsmetoder för utvecklarrelationer. Det kan vara både kvalitativa och kvantitativa mått. Måtten ska helst samlas in och visualiseras automatiskt och kontinuerligt.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Datalogi, kommunikation eller lärande
Antal studerande: 1-2
Startdatum för ex-jobbet: Snarast

Kontaktpersoner och handledare
Mats Skoglund, Cloud adoption group, 08-553 528 29, 070-081 03 55, mats.skoglund@scania.com

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag

Liknande jobb

Liknande jobb