MSB inför en Desk för svensk cybersäkerhet – vill du bli en av oss?

Rekryterare
MSB
Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 september 2017
Stängs
den 15 oktober 2017
Ref:
2017/116
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av cirka 20 medarbetare och ingår i verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet som består av fyra enheter med totalt 55 medarbetare. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv ska hanteras av verksamhetsområdet.  Till vardags är enheten den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid olika händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra organisatoriska delar av verksamhetsområdet. 

 • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt i viss utsträckning mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
 • CERT-SE samlar in, bedömer, analyserar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan, under och efter it-incidenter.
 • CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder


För uppbyggnad och bemanning av vår Desk söker vi två nya kollegor med placering inom MSB:s funktion för operativ cybersäkerhet benämnd, CERT-SE. I ett initialt skede ska ni delta i uppbyggandet tillsammans med arbetsgrupp bestående av nära kollegor. Tanken är att förmågan i Deskfunktionen ska byggas under det första halvåret 2018 med succesivt införande av arbetsuppgifter.

Dina arbetsuppgifter

Vi ska införa en ny Desk-funktion som blir kontakt, service och samordningsfunktion inom CERT-SE och ha följande arbetsuppgifter:

 • Vara primär kontaktfunktion för inkomna ärenden och frågor, nationellt som internationellt.
 • Initiera ärenden i ärendehanteringssystemet, förmedla dessa och bevaka framdrift. Med tiden ska funktionen ha förmåga att på egen hand hantera vissa typer av inkomna ärenden
 • Bevaka, förmedla och agera på information som kommer i olika flöden, publiceras i externa portaler eller kommunikationskanaler. Nationellt och internationellt
 • Mottagning, bevakning och hantering av it-incidentanmälningar och rapporter
 • Distribution av utgående rapporter och specifik information till nationella och internationella aktörer
 • Använda och administrera system för omvärldsbevakning
 • Användar- och nyckeladministration av kommunikationssystem
 • Förvalta kontaktuppgifter

Som medarbetare tillhörande CERT-SE ska du vilja och kunna ingå i vårt beredskapssystem. Det innebär att du mot ersättning kan få ansvar för vissa arbetsuppgifter utanför kontorstid.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling

 • Du har för tjänsten relevant utbildning och grundläggande kunskap om informationssäkerhet.
 • Du är van vid dokument- och informationshantering.
 • Du har en god administrativ förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt är noggrann.
 • Du har förmåga att växla mellan samtidigt aktuella arbetsuppgifter och att vid behov finna situationsanpassade lösningar.
 • Du behärskar applikationer för ordbehandling och kalkylering. Därutöver har du förmåga att sätta dig in i användandet av it-system.
 • Du har god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.
 • Du tycker om och är bra på att möta människor direkt eller via olika kommunikationsmedel.
 • Du har ett positivt serviceinriktat förhållningssätt.
 • Du tycker om att arbeta i verksamheter som är under utveckling.

Meriterande är om du har erfarenhet från Desk-liknande arbete, från operativ verksamhet eller från it-säkerhetsområdet. Även erfarenhet från hantering av sekretessbelagd information i enlighet med offentlighets och sekretesslagen är meriterande.

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter, via dialogen med kollegorna, med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling.

Vi ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra där det yttersta målet är att leverera cybersäkerhetsnytta och att bidra till en bra arbetsplats. Du ska gilla och kunna arbeta under ibland tidspressade förhållanden samt kunna växla mellan flera samtidiga arbetsuppgifter. Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss.

Övrigt

Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du en rad förmåner som: 

 • Flexibel arbetstid
 • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
 • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
 • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
 • Komplettering till det allmänna pensionsavtalet
 • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård, i form tid och ersättningar 


Tjänsten är placerad på Kungsholmen i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma men i mindre omfattning. Anställningen är en tillsvidareanställning och MSB tillämpar prov­anställ­ning. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Vid ansökan ska du ange ditt löneanspråk.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Christer Sandström eller ställföreträdande enhetschefer Peter Jonegård eller Robert Jonsson. Facklig företrädare är Cindy Sturesson Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 15 oktober 2017, märkt med referensnummer 2017/116. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Liknande jobb

Liknande jobb