Bygg ditt CV inom it-säkerhet hos oss på CERT-SE

Rekryterare
MSB
Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 september 2017
Stängs
den 15 oktober 2017
Ref:
2017/117
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av cirka 20 medarbetare och ingår i verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet som består av fyra enheter med totalt 55 medarbetare. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv ska hanteras av verksamhetsområdet.  Till vardags är enheten den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid olika händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra organisatoriska delar av verksamhetsområdet. 

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt i viss utsträckning mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
  • CERT-SE samlar in, bedömer, analyserar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan, under och efter it-incidenter.
  • CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder


Vi söker nu en eller fler it-säkerhetsanalytiker som vill utvecklas inom området.

Dina arbetsuppgifter

Som it-säkerhetsanalytiker på CERT-SE kommer du enskilt eller tillsammans med dina arbetskamrater på ett aktivt och nyfiket sätt inhämta information om tekniska hot och sårbarheter ur öppna och konfidentiella källor samt via nationella och internationella nätverk. Du involveras i att bedöma hur dessa hot och sårbarheter kan påverka verksamheters it och vad vi bör göra för att stödja dem som har eller kan drabbas. Ditt arbete bidrar till spridning av insikt och kunskap via exempelvis webbartiklar, blixtmeddelanden, veckobrev, snabb- och månadsrapporter eller via direktkontakt med olika typer av verksamheter. På detta sätt bidrar du starkt till ett säkrare samhälle.

Du inkluderas i vårt operativa arbete som styrs av basplanering och därutöver av inträffade it-incidenter med fokus på it-säkerhet.  För att få större djup inom olika it-säkerhetsområden fokuserar dina kollegor i viss utsträckning på sådana, något som med tiden kan komma bli aktuellt även för dig. Dina arbetsuppgifter utförs under normal kontorstid men vid akuta händelser kan andra arbetstider förekomma. Du kan komma att ingå i vårt beredskapssystem och i framtiden leda arbete vid olika typer av händelser.

Du kommer även att delta i nationella och internationella cybersäkerhetsövningar.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling

Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt samt ett stort intresse för it-säkerhetsområdet. Du har ”jaktinstinkt” när det gäller att upptäcka information som behöver arbetas vidare med.

Du har mycket god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter, via dialogen med kollegorna, med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling. Under den första tiden erbjuds du ett introduktionsprogram. Utöver ”learning by doing” kommer du under det första året gå högkvalitativ utbildning utomlands eller i Sverige. Din kompetensutvecklingsresa fortsätter därefter utifrån din förmåga och de arbetsuppgifter du har eller ska få.

Vi ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra där det yttersta målet är att leverera cybersäkerhetsnytta och att bidra till en bra arbetsplats. Du ska gilla och kunna arbeta under ibland tidspressade förhållanden samt kunna växla mellan samtidiga arbetsuppgifter. Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt

Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Komplettering till det allmänna pensionsavtalet
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård, i form tid och ersättningar 


Tjänsten är placerad på Kungsholmen i Stockholm.  Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning och MSB tillämpar prov­anställ­ning. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. För anställning krävs svenskt medborgarskap. I din ansökan ska du ange ditt löneanspråk. 

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Christer Sandström eller ställföreträdande enhetschefer Peter Jonegård eller Robert Jonsson. Facklig företrädare är Cindy Sturesson Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 15 oktober 2017, märkt med referensnummer 2017/117. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Liknande jobb

Liknande jobb