Chef för IT-styrning och Service Management på SJ

Rekryterare
SJ
Plats
Stockholm
Annonserat
den 29 november 2017
Stängs
den 9 januari 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1100 avgångar från 275 stationer. SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. Vi möjliggör för många människor att välja tåg, det mest hållbara resesättet på längre sträckor. SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg. Läs mer på www.sj.se.

 

IT är idag en helt integrerad del av SJs affärsstrategi och har en avgörande betydelse för SJs målsättning att bli Sveriges mest digitaliserade företag inom 5 år. Redan idag ligger SJ långt fram inom e-handel med en försäljning på 95% via digitala kanaler. Digitaliseringsprogrammet framåt är omfattande och sponsras av VD. För att nå våra högt ställda mål krävs en utveckling av vår interna IT-styrning och våra IT-sourcingstrategier. Vi söker därför en chef till enheten IT-styrning och Service Management.

IT-staben på SJ är med 57 anställda till stora delar en beställarorganisation med outsourcade och upphandlade IT-leveranser. IT-staben är organiserad i en IT-styrningsenhet, en Enterprisearkitekturenhet och tre leveransenheter organiserade utifrån de verksamheter de möter. IT-landskapet är stort och komplext och består av ca 150 system.

Om tjänsten

Enheten IT-styrning är en mix av en klassisk IT-styrningsenhet och ett Service Management Office. Du leder enheten som kommer att bestå av åtta anställda och vid behov konsulter kopplat till området. Enheten är i dag inte fulltalig och du kommer därför ha möjlighet bygga ditt team och påverka enhetens inriktning. I rollen ingår personal- och arbetsledningsansvar för de anställda och de konsulter som periodvis finns kopplade till enheten.

Enhetens uppdrag är att säkra väl fungerande IT-styrmodeller & IT-processer på SJs IT-stab samt att hantera Service Managementfrågor. Enheten ansvarar för IT-stabens sourcingstrategier/optimering av vår sourcingmix, koordinerar leverantörs- och kontraktsfrågor, kvalitetssäkrar lösningar i projekt samt utför i vissa fall operativ tvärfunktionell leverans-koordinering, t ex Change & Release Management. Enhetens Service Managementansvar kan komma att utökas beroende på framtida sourcingstrategier.

Du och ditt team har ett nära samarbete med chefer och medarbetare i IT-stabens övriga fyra enheter där ni agerar motor och sammanhållande för allt förändringsarbete kopplat till enhetens uppdrag. Som chef för enheten stöttar du CIO med att hålla ihop IT-stabens årscykelrelaterade arbete kopplat till IT-strategi och IT-verksamhetsplanering och du projektleder vid behov själv uppdrag kopplat till IT-styrning. Du rapporterar till CIO och deltar i IT-stabens ledningsgrupp.

Om dig

Du är en person med bred erfarenhet från IT-området som gillar och har förmågan att både definiera en IT-styrmodell och att implementera den i praktiken i samarbete med IT-leveransenheter. Du har själv arbetat ett antal år i olika IT-leveransroller. Du började kanske din karriär med programmering för att sedan axla ledarroller i systemutvecklingsprojekt, roller med IT-leveransansvar innan du därefter har arbetat med IT-styrmodeller, IT-processer och IT-strategiarbete. Du har erfarenhet av att ha utarbetat IT-sourcingstrategier och förhandlat komplexa avtal med leverantörer.

Du har starka ledaregenskaper och tycker om att leda människor, är starkt samarbetsorienterad, kommunikativ, strukturerad, analytisk och pedagogisk med strategisk höjd och god förmåga att få saker att hända i praktiken. Du har en ”hands-on” syn på IT-styrning och Service Management med fokus på genomförande i praktiken.

Du har

  • Högskoleexamen som Civilingenjör, systemvetare eller företagsekonom
  • + 15 års erfarenhet från IT-branschen i en konsult- och/eller linjeorganisation
  • . Erfarenhet från att leda team i roller som t ex Service Manager eller projektledare kopplat till utveckling, drift eller förvaltning av IT-tjänster och system
  • Erfarenhet av att utarbeta IT-sourcingstrategier och förhandla komplexa avtal med IT-leverantörer
  • Erfarenhet av IT-styrning och införande av styrmodeller, IT-processer och metoder i praktiken
  • Meriterande är personalansvar och/eller budgetansvar sedan tidigare
  • Du talar svenska och engelska obehindrat


Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar SJ med Experis IT. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anki Snis, 08-508 954 53, anki.snis@se.experis.com. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående. 

Liknande jobb

Liknande jobb