Chef för Enterprisearkitektur på SJ

Rekryterare
SJ
Plats
Stockholm
Annonserat
den 29 november 2017
Stängs
den 9 januari 2018
Kategori
It-arkitekt, Ledning
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1100 avgångar från 275 stationer. SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. Vi möjliggör för många människor att välja tåg, det mest hållbara resesättet på längre sträckor. SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg. Läs mer på www.sj.se.

 

IT är idag en helt integrerad del av SJs affärsstrategi och har en avgörande betydelse för SJs målsättning att bli Sveriges mest digitaliserade företag inom 5 år. Redan idag ligger SJ långt fram inom e-handel med en försäljning på 95% via digitala kanaler. Digitaliseringsprogrammet framåt är omfattande och sponsras av VD. Vi söker nu en chef för enheten Enterprisearkitektur - en av nyckelpersonerna för att lyckas med satsningen!
IT-staben på SJ är med 57 anställda till stora delar en beställarorganisation med outsourcade och upphandlade IT-leveranser. IT-staben är organiserad i en IT-styrningsenhet, en Enterprisearkitekturenhet och tre leveransenheter organiserade utifrån de verksamheter de möter. IT-landskapet är stort och komplext och består av ca 150 system.

Om tjänsten

Som chef över enheten Enterprisearkitektur har du tillsammans med ditt team, bestående av åtta seniora arkitekter, ansvar för alla IT-arkitekturrelaterade frågeställningar på SJ. En av dina viktigaste uppgifter blir att ta fram en målarkitektur för kommande fem år och säkerställa dess implementation och efterlevnad i projekt och existerande system. I detta ligger att ta fram såväl struktur för Enterprise-arkitekturella beskrivningar som själva innehållet.

Du kommer få möjlighet att organisera hur ditt team tar sig an denna uppgift och hur arkitekterna arbetar med SJs olika domäner, i våra projekt och med befintliga system. SJ har som ambition att bli Sveriges mest digitala företag och därför kommer ett viktigt fokusområde vara att adressera digitaliseringens utmaningar och möjligheter utifrån ett arkitekturellt perspektiv.

Du kommer vara rådgivande till SJs affärsverksamheter kring alla arkitekturfrågor, delta i positionering och beredning av projekt utifrån ett arkitekturperspektiv och delta i relevanta styrgrupper. Du rapporterar till CIO och deltar i IT-stabens ledningsgrupp.

Om dig

Du är en person som trivs med att jobba holistiskt med helhet, arkitekturella strategier och beskrivningar lika mycket som du är en ”do:er” och ”hands-on” person som aktivt deltar i arkitekturella sakfrågor och arkitekturella vägval.

Du har starka ledaregenskaper och trivs med att leda arkitekter i deras dagliga arbete såväl som att leda mer framåtblickande arkitekturarbete. Du är starkt samarbetsorienterad, prestigelös, analytisk, strukturerad, kommunikativ och pedagogisk med strategisk höjd och god förmåga att få saker att hända i praktiken.

Du började sannolikt din bana med programmering eller konfigurering av system och därefter har du arbetat med systemarkitektur och Enterprisearkitektur med tillhörande styrningsfrågor.

Du har

  • Högskoleexamen som Civilingenjör, systemvetare eller företagsekonom
  • + 15 års erfarenhet från IT-branschen i en konsult- och/eller linjeorganisation
  • Erfarenhet av programmering
  • Stor erfarenhet av systemarkitektur och Enterprisearkitektur (processer, information/data och system)
  • Erfarenhet av att leda en grupp av arkitekter mot gemensamma mål
  • Erfarenhet av målarkitekturarbete och relaterade beskrivningar
  • Meriterande är personalansvar och/eller budgetansvar sedan tidigare
  • Du talar svenska och engelska obehindrat


Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar SJ med Experis IT. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anki Snis, 08-508 954 53, anki.snis@se.experis.com.

Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående.

Liknande jobb

Liknande jobb