Region Gävleborg söker en Informationssäkerhetsansvarig

Plats
Gävle
Annonserat
den 1 december 2017
Stängs
den 2 januari 2018
Kategori
Ledning, Säkerhet
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.

Välkommen till oss!

 

Region Gävleborg söker en säkerhetsinformationsansvarig

Region Gävleborgs verksamhet är i alla delar beroende av en fungerande informationshantering. Regionen måste också kunna upprätthålla sin verksamhet då samhället utsätts för större störningar. Information måste finnas tillgänglig, vara korrekt och spårbar för att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas samtidigt som den personliga integriteten skyddas. 

Därför är informationssäkerhet en central fråga för Region Gävleborg och vi söker en informationssäkerhetsansvarig tillika dataskyddsombud som är beredd att ta sig an den viktiga uppgiften att utveckla regionens informationssäkerhet.

Du kommer att arbeta på enheten för informationsförvaltning på kansliavdelningen som leds av kanslidirektören. Avdelningen är organiserad i Region Gävleborgs stab. På enheten finns 13 medarbetare inom områdena informationssäkerhet, dataskydd, registratur och arkiv.

Arbetsuppgifter

Regionen ska införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den informationssäkerhetsansvarige ska utgöra regionledningens stöd för att utveckla, införa och förvalta LIS. I detta ligger även att ge verksamheten ett aktivt stöd för att efterleva LIS. Informationssäkerhetsansvarig ska även stödja ledningen genom att regelbundet rapportera angående informationssäkerhetsläget i regionen samt om externa krav och interna behov. Informationssäkerhetsansvarig leder regionens informationssäkerhetsfunktion.

Den informationssäkerhetsansvarige ska delta i regionens övergripande informationsförvaltning samt utgöra metodstöd i de riskanalyser och informationsklassningar som kontinuerligt ska genomföras i regionens olika verksamheter. De externa och interna krav på informationssäkerhet som framkommer i dessa aktiviteter ska utgöra kravställning för bland annat interna och externa leverantörer av it-relaterade tjänster.

I maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft vilket starkt påverkar regionen och behovet av ett väl utvecklat informationssäkerhetsarbete med tanke på mängden personuppgifter som hanteras. I befattningen som informationssäkerhetsansvarig ingår att vara dataskyddsombud för regionen.

En annan viktig uppgift är att tillföra informationssäkerhetsaspekten till regionens planering för civilt försvar liksom till regionens kontinuitetsplanering.

För att övriga säkerhetsåtgärder ska bli effektiva krävs en god säkerhetskultur i hela organisationen. I informationssäkerhetsansvarigs uppdrag ligger därför att genomföra utbildningar och dialoger om informationssäkerhet i regionens olika verksamheter.

Kvalifikationer

Du har en akademisk grundexamen med samhällsvetenskaplig inriktning eller motsvarande. Meriterande är om du har utbildning i informationshantering, organisationsteori, offentlig förvaltning och projektledning.

Eftersom du kommer att leda informationssäkerhetsfunktionens arbete förutsätter vi att du har erfarenhet av arbetsledning och en förmåga att på ett positivt sätt motivera de handläggare som ingår i funktionen.

Du har gedigen erfarenhet av att arbeta självständigt med informationssäkerhet (minst 5 år) i offentlig verksamhet, helst i en ledande funktion. Vi ser det som mycket värdefullt om du har arbetat med informationssäkerhet i hälso- och sjukvård.

Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. En förutsättning är att du tycker om och kan kommunicera om säkerhetsfrågor på ett öppet sätt med stor respekt för verksamhetens förutsättningar och behov.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Region Gävleborg med Experis, ett företag inom ManpowerGroup. För mer information angående tjänsten varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mats Andersson på telefon 026 66 30 22 eller via mail mats.andersson@se.experis.com.


Facklig kontakt

Johanna Ridal SACO.

johanna.ridal@regiongavleborg.se   +46725210969.

Liknande jobb

Liknande jobb