IT-säkerhetsspecialist

Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 7 februari 2018
Stängs
den 8 mars 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vi söker en person med ett stort intresse och engagemang för IT-säkerhet och digital utveckling. Som person är du målinriktad, strukturerad och initiativrik och du tycker om att arbeta i varierande sammansättningar.

Tjänsten innebär att du arbetar såväl enskilt som i grupp med engagerade och kompetenta medarbetare. Arbetet är ett spännande och krävande uppdrag och i den operativa verksamheten förekommer det arbete utanför kontorstid såväl som resor inom landet, ibland med kort varsel.

För att följa den tekniska utvecklingen är variation och nya frågeställningar vardag, vilket kräver en ständig utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg. Tjänsten erbjuder mycket goda möjligheter till kompetensutveckling.

Vad gör en IT-säkerhetsspecialist på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • tillhör en grupp som utövar rådgivning och tillsyn inom IT-säkerhet i säkerhetsskyddsfrågor 
 • ger stöd till Säkerhetspolisens utredningsverksamhet inom IT-säkerhet
 • utför kontroller i syfte att säkerställa att samhällets mest skyddsvärda verksamheter har en tillräcklig skyddsnivå. I detta arbete genomförs bland annat tekniska säkerhetsgranskningar av IT-miljöer
 • utför rådgivning genom allt från anpassade tekniska aktiviteter riktade till enskilda klienter till föreläsningar inom IT-säkerhetsområdet
 • deltar i myndighetens IT-säkerhetsarbete
 • omvärldsbevakar inom området
 • deltar i nationell och internationell samverkan

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • flera års erfarenhet av kvalificerat IT-säkerhetsarbete. Något eller några av dessa år med tekniska säkerhetsgranskningar och/eller penetrationstester
 • förmåga att resonera kring teknisk IT-säkerhet ur ett helhetsperspektiv med anpassning efter hotbild 
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift 
 • djupare kunskaper i minst två av följande områden, gärna från större IT-miljöer:
  -          Nätverkssäkerhet
  -          IT-arkitektur eller systemdesign med säkerhetsfokus
  -          Säkerhet i Microsoft miljöer
  -          Säkerhet i Unix/Linux system
  -          Säkerhet i webbapplikationer
  -          Granskning av hårdvara avseende IT-säkerhet
  -          Virtualisering

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Högskoleutbildning inom datateknik och/eller informationsteknik
 • IT-säkerhetsrelaterade tekniska certifieringar
 • Programmeringskunskaper
 • Erfarenheter av att hålla utbildningar och föreläsningar
 • Erfarenhet från något eller några av områdena: 
  -          Incidenthantering
  -          Analys av skadlig kod
  -          Intrångsdetektering
  -          Mobila enheter och hårdvarunära säkerhet
  -          Säkerhetsskydd

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • har ett stort intresse och engagemang för IT-säkerhet och digital utveckling 
 • är målinriktad, strukturerad och initiativrik 
 • tycker om att arbeta i varierande sammansättningar d.v.s. både i grupp och individuellt
 • kan arbeta i extern verksamhet som riktar sig till olika målgrupper då det ställer krav på social kompetens med god samarbets- och anpassningsförmåga
 • känner dig bekväm med att tala inför grupp och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten
Säkerhetsskyddsenheten har bl.a. huvudansvar för Säkerhetspolisens uppdrag att bedöma och reducera sårbarheter i skyddsvärda verksamheter som är centrala för Sveriges säkerhet.

Vidare ansvarar enheten för myndighetens arbete avseende tillsyn och rådgivning i säkerhetsskyddsfrågor till myndigheter och andra som har ett ansvar för samhällsviktig verksamhet.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-5687273. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du här (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2018-1937. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen  
Box 12312  
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 8:e mars 2018.

Liknande jobb

Liknande jobb