Systemutvecklare till MSB:s statistikverksamhet

Rekryterare
MSB
Plats
Karlstad
Annonserat
den 14 februari 2018
Stängs
den 7 mars 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Tjänsten är placerad vid enheten för kunskapsutveckling som ingår i avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Enheten bidrar till en effektiv kunskapsförsörjning inom området samhällsskydd och beredskap och innefattar statistik, analys, utvärdering samt inriktning och finansiering av forskning och studier. Vidare ingår lärande från olyckor samt omfattande aktiviteter för spridning och nyttiggörande av resultat. 

Som systemutvecklare kommer du att vara en del av en grupp kompetenta och engagerade medarbetare som producerar statistik över bland annat räddningsinsatser, dödsbränder och medborgarnas inställning till trygghet och säkerhet. Gruppen utvecklar och förvaltar även IT-system som stödjer statistikverksamheten. Dessutom sprider de lärdomar från räddningstjänsternas olycksundersökningar. 

I gruppen ingår idag fem statistikproducenter, en systemutvecklare och en förvaltningsledare/projektledare. Nu söer vi ytterligare en systemutvecklare. 

Dina arbetsuppgifter

Tillsammans med den andra systemutvecklaren förvaltar, vidareutvecklar och ibland även nyutvecklar du de system som stödjer statistikverksamheten. Det rör sig om webbaserade insamlingssystem, WCF-tjänster, datalager samt presentation av statistiken i webbmiljö. MSB utvecklar företrädesvis i Microsoftmiljö med bland annat C#, .Net och SQL Server.

Vid behov ska du vara beredd att hjälpa till med andra arbetsuppgifter inom statistikverksamheten, som till exempel kvalificerade datauttag eller kvalitetssäkring av data. Som del av ett litet systemutvecklarteam kommer dina arbetsuppgifter finnas inom hela kedjan från kravinsamling till testning och driftsättning. 

Din kompetensprofil­

Du har akademisk utbildning med inriktning mot datavetenskap, systemvetenskap eller informatik och/eller utbildning och arbetserfarenhet arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten. 

Vi söker dig som har erfarenhet av alla delar av systemutvecklingsprocessen: kravinsamling, programmering, testning etc. Du har arbetat med webbprogrammering och är väl insatt i C#, .Net, jQuery, CSS, SQL och databaser. Förutom ett stort intresse för programmering förväntar vi oss att du tycker om att förvalta befintliga system och är intresserad av att ta fram långsiktiga lösningar. 

Det är bra om du har arbetat som systemutvecklare i några år och har erfarenhet av några av följande: WCF, MVC, Html5, Foundation, TDD, testning generellt, ETL-verktyg som SSIS eller erfarenhet av andra BI-verktyg eller BI-principer, agilt arbetssätt. 

Som person är du självgående men trivs bäst när du arbetar tillsammans med andra. Du lyssnar till andras åsikter och hjälper gärna dina kollegor. Du har förmåga att se helheter och strävar efter verksamhetens bästa i dina lösningar. Ditt arbetssätt är strukturerat och du är mån om att ha kvalitet i dina leveranser. Du tycker om att lösa komplexa problem och är duktig på det. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Anställningsform

Tjänsten är tillsvidareanställning med placering i Karlstad. Tillsättning kommer ske så snart som möjligt. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta biträdande enhetschef Marianne Ståhlheim. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Karin Albinson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 7 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/18. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.