Dataskyddsombud till IF Metall

Rekryterare
IF Metall
Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 14 mars 2018
Stängs
den 25 mars 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

IF Metall ansvarar för och behandlar en ansenlig mängd personuppgifter rörande medlemmar och anställda. För att säkerställa att förbundet arbetar rätt och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen rekryterar vi nu ett dataskyddsombud. Detta är en nyinrättad tjänst hos IF Metall med placering på förbundskontoret i centrala Stockholm.

 

ARBETSUPPGIFTER

I rollen som dataskyddsombud är ditt huvudsakliga uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och fungera som stöd- och kontrollfunktion i våra dataskyddsfrågor. Som dataskyddsombud har du en rapporterande funktion till IF Metalls förbundsstyrelse. Medlemsuppgifter i en facklig organisation anses som särskilt känsliga och för att upprätthålla en säker hantering verkar du i hela organisationen.

I dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud ingår bland annat att:

• övervaka att reglerna i dataskyddsförordningen och andra dataskyddsregler efterlevs
• informera och ge råd till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
• granska all behandling av personuppgifter
• föra register och förteckningar över behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför
• påpeka eventuella brister i den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter
• vid behov genomföra konsekvensbedömningar och ge råd om skyddsåtgärder
• ansvara för och vidareutveckla rutiner och processer för IF Metalls arbete med dataskydd och integritet
• fungera som kontaktpunkt gentemot de registrerade
• samråda med Datainspektionen om det föreligger tveksamhet kring tillämpningen och tolkningen av dataskyddsförordningen eller andra författningar
• fungera som kontaktperson och samarbeta med tillsynsmyndigheten

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har god kunskap om dataskyddslagstiftningen, dataskyddsförordningen och praxis på nationell och EU-nivå. Du har god kännedom om informationsteknik samt informations- och datasäkerhet. En lämplig bakgrund för rollen är juridisk utbildning alternativt system- eller informationsinriktad utbildning kompletterad med juridisk kompetens. För att lyckas i rollen bör du kunna arbeta självständigt och med hög integritet samt agera professionellt och förtroendeingivande. Vidare är du kommunikativ, pedagogisk och har förmågan att sprida information och etablera en dataskyddskultur. Vi söker dig som delar arbetarrörelsens värderingar och trivs med ett varierande arbete som du själv har stora möjligheter att forma och utveckla.

VÅRT ERBJUDANDE:

Tillträde enligt överenskommelse, löne- och anställningsvillkor är enligt avtal för tjänstemän. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Du kommer att vara bunden av tystnadsplikt. Urval till tjänsten sker löpande, sista ansökningsdag är: 25 mars 2018. Varmt välkommen med din ansökan!

OM IF METALL

IF Metall organiserar anställda inom tillverkningsindustrin som till exempel verkstads-, bil- och elektronikindustrin, gruvor, läkemedelsföretag och tvätterier och har cirka 320 000 medlemmar på nästan 11 600 arbetsplatser runt om i Sverige. IF Metall är en kunskapsintensiv organisation som strävar efter en god arbetsmiljö för alla. Omkring 21 procent av medlemmarna är kvinnor. IF Metall har en feministisk syn och verkar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Vi värdesätter olikheter i arbetsgrupper och eftersträvar mångfald i alla avseenden. Vi erbjuder dig ett professionellt, meningsfullt och utvecklande arbete.

Liknande jobb

Liknande jobb